Kanaliserade budskap

Tjäna andra & tjäna sig själv

2008-01-09 22:14 #0 av: pson

Kanalisering av Theodore

 

 Detta väcker otvivelaktigt många frågor. Väljer vi alla först att tjäna oss själva och sedan byter till att tjäna andra, eller börjar vi med den ena eller andra inriktningen och byter senare om vi är tjäna-dig-själv? Alla börjar sina fysiska inkarnationer på banan för att tjäna sig själv och fortsätter sedan antingen hastigt eller mindre hastigt till banan för att tjäna andra. Fastän de flesta inte stannar länge på självtjänarbanan, stannar några kvar där i tusentals inkarnationer innan de bestämmer sig för att byta.

Dessa individer reinkarnerar ofta tillsammans, de skapar samhällen - hela planeter - som endast består av individer på banan för att tjäna sig själv. Dessa världar är en slags helveten, men de är ett sätt för dem som befinner sig på denna vägen att lära sig att detta inte är något sätt att evolvera.

Så småningom inser de begränsningarna med tjäna-sig-självbanan. Trots att de kan utvecklas intellektuellt, psykiskt, teknologiskt och i andra avseenden, genom att tjäna sig själva, så kan inte ett tjäna-sig-självsamhälle utvecklas, eftersom dess medlemmar inte kan fungera som en grupp.

Det får till resultat att ett sådant samhälle inte kan dra nytta av medlemmarnas expertis och medlemmarna slutar ofta med att använda sina färdigheter mot varandra. Tjäna-sig-självsamhällen är ständigt i krig och ständigt byts ledarskapet av. Om ni kan tänka er en värld utan samarbete och som styrs av fruktan, har ni en tjäna-sig-självvärld.

Naturligtvis finns det självtjänare på er planet. De yngsta själarna, de som befinner sig i sina första inkarnationer, är tjäna-sig-själv. Dock finns det en annan grupp tjäna-sig-själv på er planet: de som har reinkarnerat från tjäna-sig-självvärldar, som är hängivna tjäna-sig-självbanan. De är farliga, eftersom de har utvecklats intellektuellt och oftast psykiskt, men inte andligt och utnyttjar sina talanger för egen vinning. Att de har denna utveckling och ingen känsla för sin bindning till Skaparen gör den här typen av tjäna-sig-själv särskilt farliga.

Självtjänare är lika mångfaldiga som vilken annan grupp människor som helst.

De arbetar inom många olika yrken, men dras speciellt till sådana som involverar makt. Mycket av korruptionen i affärsliv och regering begås av självtjänare, av vilka många är högintelligenta. De återfinns aldrig i serviceyrken, förutom som bedragare och bondfångare som skor sig på behövande. De har ingen sympati för de behövande, eftersom de anser att var och en borde vara självförsörjande. De tror att de som inte kan ta hand om sig själva, lär sig att ta hand om sig själva genom att utnyttjas. Följaktligen känner de ett andligt ansvar att utnyttja de svaga.

I denna kategori finns även svarta magiker och satanister, som - öppet eller inte - praktiserar de mörka konsterna. Återigen, deras enda intresse är makt och egenvinning. De drar sig inte för något, inte ens mord och stympning, för att nå sina mål, vilka oftast är makt helt enkelt för maktens skull. Bara att få känna makt är oftast nog för dem.

De uppnår makt genom att ta den från andra genom kontroll, fruktan och mord. Som tur är har endast ett fåtal av dem så pass grandiosa drömmar som att ta över världen eller ett särskilt land. De som lyckas få världsmakt har troligen spenderat många liv på tjäna-sig-självplaneter liknande de i stjärnsystemet Orion, där de utvecklade sin intelligens och sin list.

En annan tjäna-sig-självtyp som är involverad i jorden nu, är en grupp utomjordingar, ibland kallade de grå, som håller på att dö ut på grund av självtjäningens oduglighet att upprätthålla liv. Denna grupp följer en sorts plan, som vi kommer att berätta mer om i kapitlet om dem.

Ytterligare en tjäna-sig-självtyp som är involverad i er planet, utan att vara på den, är multidimensionella utomjordingar från stjärnsystemet Orion, som är kapabla att ändra form och materialisera sig samt dematerialisera sig. De samarbetar med de grå (åtminstone för närvarande) för att hindra den transformation som andra, liknande oss, försöker få till. Mer kommer att sägas även om orianerna, senare.

Dessa självtjänargrupper och individer försöker nu skapa kaos på er planet. Som tur är, vilket gäller alla självtjänare, kommer de inte att kunna hålla tillräcklig organisation för att påverka jordens nuvarande kurs, dock har de haft en påverkan vid olika tillfällen genom tiderna.

Tjäna-sig-självgrupper och individer har begränsningar angående hur mycket skada de kan ställa till med, deras intellektuella och psykiska utveckling till trots. Den första begränsningen för tjäna-sig-självutomjordingar som de grå och orianerna är självpåtagen: fullständig utrotning av en ras under utveckling, såsom er egen, är oetiskt för dem. Det vill säga, trots att de är här för att ta över jorden, kommer de inte att göra det genom att mörda er eller kasta omkull era regeringar.

I stället hoppas de kunna bidra indirekt till den nedgång ni själva har lagt grunden för. De tror att er undergång är oundviklig, och de förbereder sig själva för att ta över när det väl händer. Eftersom de tror att de har teknologi för att kunna återställa miljön även efter en kärnvapenförintelse, är de inte det minsta oroade för att ni ska göra jorden obeboelig för dem - men det borde de vara.

Orianerna och de grå försöker påskynda er undergång, de ställer till  

problem på alla sätt de kan. Deras huvudtaktik är fruktan. Särskilt de grå har meddelat er regering (vilken har haft kontakt med dem sedan deras landning i slutet av 1940-talet) att de kommer att förgöra er om ni inte lyder deras direktiv. Deras första direktiv är att deras närvaro inte får avslöjas. Detta är en anledning till att er regering har döljt sina mellanhavanden med de grå och att de har bortförklarat UFO-observationer.

Det er regering inte inser är att denna lilla skara av utomjordingar inte har teknologi nog att förgöra er, de skulle heller aldrig agera så aggressivt. Denna överenskommelse har gjort det nödvändigt för tjänarna (de positiva utomjordingarna) att justera sina planer. Tjänarna känner till de grås planer och deras minsta steg och har antagit en motsatt plan.

Den andra begränsningen i de grås makt är att de är fysiskt väldigt svaga. Villkoren på jorden reducerar deras levnadstid drastiskt. De har varit villiga att riskera sina liv, därför att de tror att deras ras kommer att räddas genom en hybridisering med er. Men där har de fel. De har inte den tid de behöver.

Inte ens genier kan rädda denna döende ras. De tror dock inte på detta, och de vägrar att lyssna på goda råd. De envisas med sin plan, vilket kommer att leda till deras frånfälle, inte ert. Därför ser inte vi, och andra som är här för att hjälpa jorden, de grå som något hot och försöker guida dem till ett mer lyckat resultat. Hittills har de inte lyssnat.

Kanske kan kännedom om tjäna-sig-självbanan hjälpa er att förstå varför det finns så mycket lidande på er planet. Grymheten hos vissa människor är förståeligt nog en gåta för er. Dock har jorden och andra fysiska system alltid haft sådana dramor mellan gott och ont. Ni utvecklas genom denna växelverkan mellan gott och ont. Dessutom utvecklas ont till gott, vilket är den goda nyheten. Någon gång i er utveckling kommer ni inte längre behöva reinkarnera på en planet där detta drama pågår. Ni kommer så småningom att ta er förbi det och fortsätta er utveckling i icke-fysiska världar, i femte densiteten och bortom det.

Er planet genomgår en liknande utveckling, när den går från tredje till fjärde densiteten. Som en fjärde densitetens planet kommer jorden fortfarande att vara en fysisk värld och fortfarande utvecklas genom polariteter, men livet kommer att bli lättare, med mycket mindre lidande. Så småningom kommer jorden att evolvera ut ur det fysiska och in i femte densiteten, precis som ni. Detta kommer dock inte att ske än på mycket, mycket lång tid.

 

  

Relaterade länkar

Av: -pson-

Datum för publicering

  • 2008-01-09
Anmäl
2008-01-10 06:17 #1 av: shintaida

Nu kunde jag inte läsa hela texten, för den var så lång så här tidigt på morgonen...Generad f´låt -pson-!    *tröstkram*

Men jag TROR att man FÖRST måste tjäna/hjälpa sig själv för att lära KÄNNA sig själv och sen gå över till att tjäna andra genom sig själv. Och sen tjäna/hjälpa BÅDE sig själv och andra

Förstår ni hur jag menar? Fundersam Jag VET vad jag menar, men det är svårt att skriva ner det...hmmmm

Är kanske yrvaken.....*ler trött*

Med Stjärnljus // Shintaida

Anmäl
2008-01-10 14:46 #2 av: pson

Jag förstår du är lite yrvaken Shintaida ( tittar på klockslaget på ditt inlägg)  FörvånadGlad 

Jag tror själv, man kan tjäna andra utan att känna sig själv speciellt bra, men då blir det också svårare att sätta gränser, och vara tydlig med sin egen integritet.

Det finns nog många som lägger hela eller delar av sitt liv på att finnas till för andra, men som om man skulle fråga dem, vad de var intresserade av, så hade de inte kunnat svara på det. 

Men jag pratade med en kvinna igår, som hade varit i kontakt med en man som erbjöd kanalisering från bl.a. Sananda och att den gruppen hon var med i var, enligt den här mannen, " utvalda" att föra budskapet vidare, MEN de skulle betala en massa pengar till honom för vidare konsultation via telefon. Sådana typer ska man vara försiktig med, som inte hinner säga sista bokstaven, innan pengar kommer på tal.

Ur artiklen: De är farliga, eftersom de har utvecklats intellektuellt och oftast psykiskt, men inte andligt och utnyttjar sina talanger för egen vinning.

Det är inte en speciell, liten grupp människor som är utvalda, utan alla som känner att detta är rätt och sant, är utvalda. Det behövs inga slutna konsultationsgrupper som kostar massa pengar, eftersom allt finns gratis på internet.

Jag förstår hur du menar Shintaida, även om du var yrvaken Flört

 

Anmäl
2008-01-10 15:11 #3 av: nera

Jag greppar också hur du tänker Shintaida, för jag tänkte precis lika dant själv då jag läste om det.  Skrattande

Självklart ska man lägga benen på ryggen så fort det blir pengar på tal, som i det nämnda fallet härovan . Jag tror inte heller att vissa är  speciellt " utvalda"

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.