Kanaliserade budskap

Mästare Kuthumi om 2008

2008-02-10 15:37 #0 av: pson

Kanalisering av Michelle Elof Översatt av Lionadh & nera

Här är vad Kuthumi säger att vi ska vänta oss energimässigt under 2008. Märk era kalendrar, gott folk, med alla de förändringar som kommer att komma!

Jag är Kuthumi och jag kommer fram på strålarna av Kärlek och Visdom för att hälsa var och en av er vid denna tid och för att sända er välsingelserna av firande, oberoende, initiering och lycka.

Var hälsad mina älskade! Och det är med stor glädje och tillfredsställelse i våra hjärtan som vi samlas med var och en av er på denna dag då vi håller er fast med Kristus hjärta och säkert i Guds händer. Mina älskade idag är 1:1:1 firandet, det är början av den nya begynnelsen.

Det är er resa in i en helt ny cykel av att uppleva ljuset av allt detta, som existerar inom livet. Denna speciella aktivering är en som öppnar alla portaler av ljus och flödande kärlek. Då varje portal öppnas är mänskligheten garanterad möjligheten att vända sin uppmärksamhet till det som flödar genom portalerna och absorbera det in i kärnan av sin varelse.

Det är på denna dag som alla de gudomliga Mästarna, Herrarna, Damerna, Gudar och Gudinnor, Änglar och Ärkeänglar av paradigmerna av ljus, kärlek, sanning och tillit ärar er med sin närvaro och sänder ut de gudomliga välsignelser av det som de representerar.

2008 är början på en Ny Våg av Uppvaknande. Det är under detta år som den Andra Vågen av Uppstigning kommer att manifestera sin fullhet och vid den 21e December 2008 kommer många av er att ha genomgått förändringar av drastiska proportioner. Dessa förändringar ska inte mötas av rädsla, detta är förändringar som för er in i ett högre tillstånd av medvetandet, ett djupare tillstånd av förståelse och en starkare närvaro av Självet som vägleder ert liv.

Det här är året där ni visas på nya begynnelser och kraften som ligger i att släppa det gamla och välja att fokusera er uppmärksamhet på det som ligger framför er, nyheten, och glädjen som kommer i att tillåta sig själv att omfamna initieringen av nyheten.

Så många människor är rädda för förändring, är rädda för det nya men frågar ofta efter att förändring ska komma, sänder intentioner och böner till universum att föra in det som kommer att befria dom från djupet av deras smärta, deras sorg, deras desillusionering och rädsla.

Det här är året som detta kommer till er i stora vågor. Varje månad på året som ligger framför er är en initiering i sig själv. Ni kommer att märka att på mästarvibrationsdagarna kommer ni att uppleva aktiveringar i de djupare aspekterna av Självet, som kommer att föra er energi in i områden av enormt ljus, kunnande och energi.

Därför kommer ni att den 11 januari och den 21 januari 2008 gå igenom den initiering av den initierade in i resan av individuation. Det betyder att på dessa två speciella datum kommer ni att uppleva djupen av att stiga in i den individuella vibration ni förkroppsligar, med andra ord att göra en djupare kontakt med unikheten av er gudomliga och dyrbara heliga signatur.

Den 2 februari och den 22 februari 2008 kommer ni att dra nytta av att uppleva en djupare nivå av att grunda er själva på jorden när ni grundas i medvetenheten om himlen. Det kommer att vara en månad för att omfamna möjligheterna att förstå balans och hur viktigt det är att tillåta ert ljus att reflekteras tillbaka till er i er värld.

Det är en tid av att förstå att genom att överlämna sig till livets flöde ges mer nåd, mycket mer healing och ett överflöd av välsignelser än genom att slåss och kämpa med att ta uti med era liv.

Februari kommer också att ge er gudomliga välsignelser i förhållande till er förmåga att hitta kreativa lösningar till det som ni kämpat med. Dessa lösningar kommer att manifesteras i form av den större förståelsen av vikten av överlåtelse.

Detta kräver att ni är mottagliga, förblir grundade och litar på er intuition. Var också medvetna om att lösningarna kan manifesteras genom era kreativa talanger, kreativitet generellt sett faktiskt.

Den 3 mars och den 13 mars 2008 kommer ni att omfamnas av Gudinnorna av Enhetsmedvetande, nämligen Lady Guinevierre, Maria Magdalena och Gudinnan Jezebel.

Under denna månad kommer de att initiera er in i områdena av den trefaldiga Gudinnan och i denna rymd kommer ni att minnas och känna igen kraften som ligger i alla nivåer av medvetande som reltaterar till den trefaldiga Gudinnan. Det betyder att förstå kraften som ligger inom barnet, mön med andra ord, kraften som ligger i modern och den som ligger inom den gamla visa kvinnan.

Detta gäller dig även om du är en man. För att uppleva full balans inom Självet behöver man förstå kraften som ligger inom den trefaldiga Gudinnan liksom inom den trefaldige Guden. Under mars kommer ni att uppleva fruktbarheten som ligger i energin av Kejsarinnan.

Kraften, fyndigheten och insikten som ligger i Essensen av Översteprästinnan, liksom glädjen som ligger i spontaniteten av oskuldsfullheten av den unga mön som upptäcker sin väg till frihet.

I april månad kommer ni att omfamnas av ljuset och kraften av Sir Lancelot, Mäster Yeshua, liksom ljuset av Horus. Dessa tre varelser visar er den kraft som ligger inom den trefaldige Guden.

Ni kommer att genomgå den maskulina processen av det ni upplevde i mars för att säkerställa att kraften och ljuset som ligger inom den unge pojken upplevs inom den unge riddaren, som sen blir konung, full av visdom, förkroppsligande en djup känsla av självbekräftelse liksom stabilitet.

Alla dessa spekter är väsentliga och ni kommer att finna att kombinationen av mars och aprils energier ger upphov till en ny kraft, en ny självkänsla vad gäller ert självförtroende att uttrycka er kraft, att uttrycka er kärlek, att lita på och känna er bekväma i er kropp när ni använder er vilja och att älska er själva och världen omkring er.

I maj månad kommer ni att tillbringa tid med Herren Hilarion och Gudinnan Ishtar. Det är denna månad ni hittar större djup i er röst.

Det är en tid när ni kommer att känna er redo och styrkta tillräckligt för att släppa några av de gamla mantlar som väger tungt på era skuldror, och drar av maskerna av det gamla, för det är under denna månad som ni kommer att känna energin fylla er, driva er framåt in i er framtid, mangetiskt dra er in i er kraft och manifestera en ny känsla av frihet.

Under maj månad kommer ni att känna att ni behöver uppleva en djupare känsla av frihet är en prioritering för er lika mycket som att finna det kreativa uttrycket inom er röst kommer att vara. Er röst är ett kreativt redskap lika mycket som er fantasi är det. Detta är tiden att igenkänna bortom intellektet hur kraftfull ens röst är, hur kommunikation och uttryck av ens sanning på ett kärleksfullt och vist sätt automatiskt öppnar dörrar till en större känsla av frihet.

Mästaren Hilarion kommer att avslöja era manifestationsförmågor för er som ligger i er röst. Gudinnan Ishtar kommer att visa er kraften som ligger i frihet, friheten som kommer till er som ett resultat av att göra valet att bryta sig loss från begränsningarna hos vilket som helst av gammalt paradigmtänkande som ni fortfarande är fäst vid.

I april månad - den 4 april, den 14 april och den 24 april liksom den 5 maj, den 15 maj och den 25 maj kommer det att vara kombinerade initieringar och aktiveringar som sker, skälet för detta är för att ni kommer att ha dragit in energin från mars med Gudinnan sammansmältande med energin från april med Guden och i maj börjar ni resan av att uttrycka det som ni nu har absorberat in i era kroppar som kommer att resultera i en ny nivå av kraft (empowerment).

Den manliga energin, Gudsenergin med andra ord, är den aktiva aspekten av er i den fysiska verkligheten som kommer att föra fram manifestationen av allting ni behöver för att säkerställa att er frihet föds. Så vi kunde faktiskt säga att mellan den 3 mars och den 25 maj 2008 kommer ni att gå igenom tre faser av död och återfödelse, för att inte glömma påskfirandet mellan mars och maj. Märk väl att påsktiden är väldigt viktig för det kollektiva medvetandet.

I detta år kommer mänskligheten som ett kollektivt medvetande att få djupare insikt i syftet med påsken och kanske börja röra sitt medvetande om denna bort från det fysiska som historien representerar. Med detta menar jag människor som förstår att korsfästelsen av Jesus inte så mycket grundar sig på det som skrivits i bibeln utan mer en kallelse att sköta om Självet, att ta uti med det som korsfäster er, hur ni korsfäster er själva liksom att ta itu med det som vi kallar korsfästelsemedvetande. Detta är faktiskt det som ofta refereras till som kritik, fördömelse och skvaller.

Allt detta korsfäster andra och er själva, så låt oss vända historien en liten bit nu, till det som faktiskt var skrivet i den heliga texten, historien som ledde upp till Mästaren Jesus kosrsfästelse som sådan. Var inte den baserad på feltolkningar, felaktiga upplysningar, dömande,fruktan, förkastande och skvaller? Allting som symboliserar och representerar kosfästelsen som sådan, var baserad på det jag just sagt och ni korsfäster er själva och andra varje gång ni fokuserar på desssa synder jag just nämnt.

Så påsktiden är på sätt och vis en en tid för att vara ångerfull, och anledningen varför jag säger det är för att det är tid för er att titta på er själva, att vara ångerfulla, att släppa synder som leder till korsfästelse. Detta kommer att ta er igenom påbörjandet till att lämna era gamla kroppar bakom er, era gamla vägar, och att bli födda till en ny väg, att omfamna ett nytt varande tilstånd, ett som tittar på världen med förnyade sinnen av självet, fräscha perspektiv och ny kärlek för livet.

Så var beredda på väldigt djupa skiftningar från Mars till slutet av Maj, detta kommer att ledas in i Juni, en tid när Mästare Jesus och Lord Buddha kommer att spendera tid med er.

Den 6:e Juni, den 16:e Juni och den 26: e Juni är viktiga i relation til lspeciellt vad Mästare Jesus och Lord Buddha ska göra med er. Dessa invigningar tar er till riket av vision. Ni kan faktiskt relatera det till det tredje ögat. Det är under denna tiden som de kommer att uppenbara sig för er, det resterande mönster som fins kvar i era medvetanden som göder det undermedvetna trossystemet, som hindrar er från att uppleva glädje, förening, klarhet och det heliga äktenskapet med självet.

Den 21:a Juni, tiden när firandet är höjdpunkten som ett resultat av vintersolståndet på södra Hemisfären, coh för sommarsolståndet på den norra Hemisfären kommer ni att upptäcka en ny väg,  att titta på livet kommer att bli enklare under denna tid.

För de som bor i södra Hemisfären kommer det att bli en annan nivå att gå djupare in i er själva, själs letande, ofta jämförd som " själens svarta natt" , och i den norra Hemisfären kommer ni att genomgå en " bröllppsresa" fas av firande.

Håll i minnet att de av er som har en stark koppling med södra Hemisfären och bor i den norra Hemisfären, kan också uppleva " själens svarta natt", detta tillämpas dem som bor i motsatt Hemisfär som ungefär en liknande process. Det är livsviktigt att man är införstådd med att man blir påverkad av allting på jorden, och alla årstider påverkar er oavsett var man än befinner sig, eller är geologiskt placerad.

Juli är en månad där ni kommer att bli " trackaserade", och jag säger detta med kommatecken och ett stort leende, genom Lord Merlin. Detta är den månad då han kommer att uppenbara för er skatterna som ligger inuti era innersta barns möjlighet att lita på magin och livets mirakel.

Under denna speciella tid kommer Lord Merlin att hjälpa er att omfamna  energin som kommer från källan, som alltid är närvarande och lär er hur ni ska dra till er från den källan och ständigt föda eran hjärna och själ.

Under denna speciella månad kommer ni att få erfara en återkalibrering inuti erat hela chakra system,  och på den 7:e , 17:e och 27:e Juli, kommer ni att genomgå minsta  invigningen som leder er till djupare riken av det 7:e Universumet.

Med detta menas att era erfarenheter i första hand med kvantumfältet och dess kraft, kommer att bli väldigt förstärkta under denna månad. Det här är som en förberedelse för det större firandet som kommer att ske i Augusti .

I augusti 2008  kommer ni att bli omfamnade av alla  Mästare och Mästarinnor av överflöd och manifestation, Gudarna och Gudinnorna av Alkemi, Änglarna och Ärkeänglarna av Gudomlig Kärlek. Det är en tid när hela planeten kommer att bli omfamnad på en djupare nivå av KristusMedvetandet.

Detta huvudsakliga firande kommer att bli på den 8:e Augusti. Det är det 8:8:8 firandet, och på denna dag kommer speciellt den gränslösa oändliga kraften av Gudomligt överflöd att bli förankrad i alla större och mindre chakran på Moder Jords kropp, också i alla större och mindre chakran i alla människokroppar.

Denna förankring kommer att accelerera i en tillströmmning av överflödigt medvetande. Detta är en tid, när all männsklighet blir ordentligt prövad/utmanad i sina trossystem, om de fortfarande är fästa vid sin synvinkel till brist / fattigdom medvetandet. Detta är tiden när ni verkligen kommer att bli blir testade i olika termer av hur ni förhåller er till välstånd / framgång , eller hur ni fortfarande förhåller er till brist / fattigdom.

Ni kan föreställa er, denna speciella dag kommer att bli ett av det större övergångsmomentet från brist på, till välfärdsmedvetandet. Det är också på denna dag speciellt att  Guden Horus, Lord Ra,  Thoth och Akhenaten  kommer att anbringa en helt ny vibration i formen av välsignelser, som kommer att göra det möjligt för Ljusarbetare från alla vägar av livet att i sanning få uppleva välsignelsen av alkemi, välsignelsen av överflöd, välstånd och kärlek.På ett sätt kommer det att bli en belöning för allt erat hårda arbete, erat tålamod, eran uthållighet och för att aldrig vikit  undan för fasor av brist medvetande.

På den 18:e Augusti och den 28:e Augusti  kommer ni att få erfara nästa nivå för 8:8:8:e välsignelser, som kommer att komplettera  sig självt. Så påminn er själva om att Augusti är månaden för det större steget till välstånds medvetandet, därför ska ni dra fördel av tiden ni har nu och arbeta med varje synvinkel av fattigdom / brist medvetandet inom er, som saboterar eran resa mot välstånds medvetandet

Sätt intentionen och tilliten till att allting ni behöver i form av människor, platser och händelser, kommer att anbringa det här till ett tillstånd av Healing som kommer att komma till er under behagfullhet , på en perfekt och mirakulös väg.

 I September månad kommer ni att bli omfamnade av Lady Nada. Under denna speciella månad, kommer hon att avslöja för er gåvorna av ovillkorlig kärlek som redan finns inom er.

Hon kommer att visa er belöningen som kommer med att älska ovillkorligt, och många av er kommer att märka att där ni stod i att inte ha dömt, där ni har älskat villkorslöst, har det lönat sig. Hon vill visa er hur eran spirituella styrka tilltar, och göra eran tilltro till kärleken och livet som ett resultat av att praktisera ovillkorlig kärlek.

Den 9:e September kommer Maria Magdalena och Mästare Jesus att omfamna er i en speciell mantel av energi, liknande som ni fick erfara vid 9:9:9 firandet 2007. Det är då det Gudomliga Ägget av Fred är aktiverat på ett nytt sätt för var och en av er, som påminner er om löften över att nya saker är på väg att komma., medvetandet av självet som befriar er till att erfara glädjen av gudomlighet, glädjen över att vara sann och autentisk och att aldrig sälja er själva billigt på grund av rädslan över andras åsikter och villkors kärlek.

På den 19:e och 29:e September kommer era personliga Guider och Mästar Lärare att avslöja för er huvudaspekten av ovillkorlig kärlek och belöningen av den. Jag Kuthumi , kommer att omfamna er under månaderna Oktober och November. I Oktober månad kommer jag att bli åtföljd av Lord Maitreya och Lady Quan Yin, och på den 10:e av den 10:e månaden kommer ni att erfara, låt oss säga, ett gigantiskt steg till att förstå självkontroll ifrån synpunkten av en alkemist.

Alla de grundaspekter som ni har ställt in på det Gyllene medvetandet, kommer nu att stå framför er i dess många former, för att visa er hur kraften av självmedvetenhet alltid anbringar en nivå av självkontroll. Under den här månaden kommer ni att bli tagna genom minsta påbörjandet som är kopplat till ytterligare möjligheter att finslipa era självmedvetanden och omfamna självkontrollen från synpunkten av en Mästar Alkemist.

Det är en tid när ni ska i sanning dra fördel från visdomen ni just fått, som ett resultat av att medvetet erkänna vad Alkemist Medvetandet  handlar om , och hur livsviktigt Alkemist Medvetandet  är, när ni vet hur ni ska använda det.

Många av er kommer att märka att ni har omvänt många aspekter av er själva, som legat slumrande i skuggan av självet som ett resultat av förkastelse i era tidigare år.  Om ni omfamnar dessa aspekter, kommer ni att känna en förnyad känsla av syfte i era liv, ni kommer också att märka att eran förmåga att urskilja är väldigt stark.

Så den 1:a oktober förbereder er inför den 10:e oktober, och det är dessa två datum som är viktiga, förstås så är varje dag i oktober viktiga eftersom Jag, Kuthumi, kommer at tförbereda er för energin av November.

Nu är November en livsviktig månad för att det är den sista fasen av förberedelse som ni kommer att behöva för att fullkomligt omfamna den Andra Uppstigningen vägen som skall behaga eran Planet i December. Precis varje dag i November kommer att vara fylld med mästarnas vibrations energier.

Viktiga datum är 1:a November, den 11.e November också den 21:a November. Den 22:a November är en inkörsport till ett livsviktigt rike av djupare förståelse i förberedelse för uppstigningsvågen den 21.a December. Hur som helst, under November kommer ni att erfara kraftfulla vågor av nytt medvetande som rör sig genom era varanden, och rör sig genom era liv både invärtes och utvärtes.

November kommer att bli som en virvelvindsmånad , där energin från den virvelvinden kommer bokstavligen att suga ur allt ur era liv som ni varit envisa att  hållit fast vid. Var säkra på att December är den månad där ni får möjlighet att frivilligt gå in i ett högre medvetande och medvetenhet som den Andra uppstignings vågen för med sig. I December månad kommer Jag, Kuthumi, att bli åtföljd av alla Gudomliga varelser av Universum som skyddar eran Planet.

December är en av de viktigaste månaderna i den bemärkelsen av erat lärande, och förståelse av det fysiska livet, mekaniken av era hjärtan och själar, och det är i månaden December 2008 som Jag , Kuthumi, blir åtföljd av St. Germain, och Mästare Jesus som kommer att röra oss till högre riken i våran egen utveckling, vilket kommer att automatiskt dra alla villiga Ljusarbetare, ,de som har fullgjort invignings resorna , de som har bemästrat de nödvändiga nivåer, med oss in i det nya riket.

Med detta menas att Jag, Kuthumi, kommer inte längre att  bli trans röst kanaliserad i den bemärkelsen som jag har blivit till detta datum, kanaliserad genom specifika källor på jorden som ni känner igen dem. Från den 21:a December 2008 kommer Jag bara att arbeta genom mina valda kanaler på en medveten nivå. Med detta menas att de behöver inte längre vara i trans-röst för att kanalisera mig enkelt, för att deras energi har höjts till en högre vibration som inte kräver någon nivå av trans för mig att  kommunicera igenom dem.

Låt mig därför säga att vid det här laget när någon påstår sig att trans röst kanalisera mig efter den 21:a December 2008, så är den helt enkelt och knackar på till det gamla paradigmet av vad " Kuthumi" var, och det är vad de ska föra vidare. Mänskligheten måste utvecklas.

Medan vi mästare av Ljuset fortsätter at växa i våran egen kapacitet, så blir allting annat också indraget i ljuset av tillväxt. Samma sak tillämpas på er, och när ni växer så finns det människor i eran omgivning som väljer att antingen växa med er, eller röra sig i en annan riktning. Så det är generellt tid till att finna nytt flöde och tryggt förtroende i flödet. 

Den 21:a December kommer att bli tiden då vi öppnar dörrarna till de högre rikena som jag talade om tidigare att jag kommer att gå in i, och det är i denna speciella tid som den andra uppståndelse vågen kommer att ta plats, där alla Ljusarbetare som har behärskat vad jag talat om och som har uppnått nivån av inre medvetenhet och medvetande och som kommer att röra sig mot högre nivåer av uppståndelse medvetenhet.

På den 12:e December kommer ni alla att få erfara den första aktiveringen av förberedelsen för denna speciella våg. Det kommer att bli en massiv förändring Käraste, på alla områden av livet. Detta är viktigt, för 2010 är en annan livsviktig uppstigningstid och alla behöver vara förberedda. Åren som kommer efter 2008, kommer bli de som ytterligare kommer att göra det möjligt för er. Låt mig även tillägga att vid den här punkten så menas det inte att bara för att vi förflyttar oss till högre nivåer, betyder inte det att vi inte längre kommunicerar med er.

Allt som menas är att nivåerna vilka vi kommunicerar ifrån är av en mycket högre vibration, och det är bara de som är villiga att omfamna den vibrationen, som kommer att greppa sanningen i dessa läror.

Nu är det viktigt att alla av er förstår, att vi skapar inte en hierarki av elittänkande här. Vi skapar ett system som möjliggör för individer att dra fördel  som ett resultat av deras insats, deras tålamod, deras uthållighet, deras tro och deras tillit.

Så på ett vis kommer fördelarna som kommer med självkontroll att vara där, eftersom det kommer att visa dem som är lite mera likgiltiga i deras attityder till självutveckling, att de kommer att bli mera självmedvetna.  Det är faktiskt värt ansträngningarna, resan och den kortsiktiga obekvämhet som blir när man kommer i kontakt med sin egen sanning

Vi tror inte heller att det är varken schysst eller rättvist att individer som har investerat så mycket tid, energi och kärlek i deras själ, måste bli negativt påverkade av dessa som vid det här laget inte är villiga att investera den tiden och energin.

Så Ja, det finns ett belöningssystem involverat, det finns gränser som ska vara där, och det finns kriterier som är viktiga. Vill ni verkligen i ärlighetens namn leka med elden i dessa två år?

Exakt samma tillämpning är det för själar som växer, som lär, som utvecklas och uppstiger. Käraste, 2008:s tema är Alkemist medvetandet och omfamningen av Alkemins medvetandet.

Med detta menas att ni kommer att finna kraften, eran kraft, till att vända bas aspekten av Självet till  " guld"  genom att vara uppmärksam på medvetandet, genom att vara medveten, genom att välja att titta på er själva i sanning, istället för att optimera för genvägen. 2008 är erat bästa år för belöningar om ni är villiga att investera tiden, energin, tålamodet, uthålligheten, kärlek och tro i självet och i anden.

Varje månad blir ni erbjudna ett tillfälle till att åstadkomma det, därför föreslår vi att ni förbereder er själva för det som kommer. Läs orden jag har sagt i denna överföring, så att ni vet vad som kommer i er väg. När ni är förberedda, har ni möjligheten att ta itu med det som kommer från en större känsla av innersta förtroende.

Med det här menas inte att det inte kommer att bli utmaningar, eller att saker och ting inte kommer som en överraskning vad som är viktigt för er att veta. Ni vet inom er själva vad ni arbetar med, och snälla människor, förvänta er inte det värsta! Många av dessa väntade överraskningar, kan mycket väl bli underbara sådana, sånt som ni minst av allt förväntade, sånt som att det av olika slag som ni varit fästa vid, får ni kanske vara utan.

Låt mig tillägga också att vid den här punkten, att om ni väljer att vältra er i någon sorts själv- värdelöshet, eller frånvaro av förtjäningsmöjligheter, , så kommer vi inte att " muta" er med något som glada överraskningar för att ni ska ändra erat sätt att tänka.

Det vill komma till dem som är villiga att arbeta med sig själva, och jag förlitar mig på var och en av er, att ni förstår och vet exakt vad jag menar, och varför det fungerar på det här sättet. Så Käraste, vi föreslår att ni spenderar en tid idag, med att skriva ner vad det är som ni vill ändra på- områdena i era liv som ni är klara över behöver ändras.

Ta er tid att skapa en bild för er själva. Vi föreslår att ni gör ett diagram, om ni vill, avbilda varje månad på året och kanske in i varje månad av det som vi talat om idag och förbered er själva. Skriv stödord i varje månad, som hjälper er att inspirera er. Gör det till en personlig mapp som kommer att guida er året ut.

Använd inte ursäkten om att ni aldrig håller era nyårs beslutsamheter som ni ändå ger opp halvvägs. Kom ihåg, att ursäkter är inte längre användbara, ursäkter är bara ett tecken på självbelåtenhet, och det finns inte plats för det i det nya paradigmet. Omfamna Alkemist medvetandet, och tillåt er själva att erfara övergången till den nya världen med behagfullhet, med lätthet, med skratt, med glädje och tro på era möjligheter att göra så.

Öppna era hjärta och sinnen för att ta emot. Öppna era hjärtan, era sinnen och era ögon, storheten som ligger inom er som en personlighet. Tillåt året av invigning att gå till en djupare nivå av oberoende, individuellt som en nyhet inspirerar er till att åter-omfamna livet med passion, med hopp med tro och överhuvudtaget med kärlek.

2008 blir en tid för förändring för Planeten, för varje arena i livet, så jag tänker inte gå in på detaljer vad gäller Jordförändringar, ekonomiska förändringar, politiska förändringar  o s v,   för att varje år så händer det någonting.

Mitt fokus vid den här tiden, är att komma på rätt spår med er, att anbringa er intill ett högre skick av självmedvetenhet och Alkemist medvetandet, och jag litar på att detta kommer att anbringa er intill den sanna insikten av vad enhet menas, och vad det menas med att känna att man är hel i sig själv

Därför Käraste, så ger jag er all välsignelse som ni önskar, alla verktyg ni behöver. I alla meningar ni önskar, så är det garanterat att 2008 är ett av de bästa åren av era liv, ett av de mest möjliga, själsbefriande, självomfamnande året i era liv. 

Jag kommer att gå med på varenda steg på vägen med er, guida er, skydda er, hålla om och älska er och putta på er ibland om det behövs. Allt ni behöver göra är att förlita er på alla dessa armar som håller er , alla dessa hjärtan som älskar er och tror på er förmåga i eran möjlighet att göra förändringar nödvändiga.

Viktigaste är att handla i eran egen sannig. Och så det jag ger er, var och en av er, gåvorna av invigning, omfamnar  er i Gudomlig Kärlek och visdom.

Jag är Kuthumi, Chohan av den Gyllene Strimman av Kärlek och Visdom, och Jag hälsar er och välsignar er i Kärlek. Adonai.

 

                Kanaliserat genom Michelle Eloff

                 Översatt av nera och Lionadh   08 02 10 

Av: -pson-

Datum för publicering

  • 2008-02-10
Anmäl
2008-02-10 17:20 #1 av: camillal777

Tack nera och Lionadh för att nu översatte denna kannalisering till oss!

Mycket och intressant läsning, ska gå in igen och läsa månad för månad. Ska bli mycket intressant att vara med på denna underbara resa :)

Kram

Camilla 

Anmäl
2008-02-10 17:24 #2 av: Lionadh

Ett tack till dig nera för att du slutförde översättningen!

Ja det är en bra text som säger en del om utvecklingen under året...

Kram Maud

Anmäl
2008-02-10 17:33 #3 av: nera

Tack Camilla 777 och tack själv Lionadh för att du hade gjorde det lite enklare för mig ...Glad

Kram från nera

Anmäl
2008-02-10 17:38 #4 av: nera

Tack alla andra också för uppskattningen ni skrev i det andra lika  inlägget.

Och tack pson för att du fixade till det till en artikel..Jag har inte kläm på hur man gör ännu, så det lämnar jag över med varm hand till dig. Skrattande

Anmäl
2008-02-10 23:04 #5 av: Solar

Ja en stor tack for översätningen til Nera och Lionadh -

ja jag kan inte sige det kraftigt nok men det budskabet som er här er mycket vigtigt -

så jag kan rekommendera at folk läser det flera gånge for at få det hela med -

 

kram

Solar

Anmäl
2008-02-10 23:20 #6 av: nera

# 5 Håller med dig Solar. Detta måste läsas flera ggr om, så att man påminer sig själv. Men å andra sidan, sånt här kan man ju aldrig läsa för mycket av. Man upptäcker nåt nytt varje gång och får nya aha-upplevelser. Det fick jag bara av att översätta, då jag fick läsa om det gång på gång att jag hade skrivit riktigt.Glad

Anmäl
2008-02-11 04:31 #7 av: Playja

Ja jag kan bara hålla med att den här texten får man återkomma till flera ggr.. har läst den 2 ggr nu å det bara snurrar i skallen *s* Tror jag ska göra en form av månadskalender å skriva ut!                                                  Jag kommer senare å senare isäng.. för det finns så mycket bra info här på Uj!   å har svårt att slita mig.   Nu e det verkligen sängdags! *jääääsp*

 

 

 

Anmäl
2008-02-13 19:59 #8 av: Solana

 Tack snälla ni för översättningen! Låter som en verkligt spännande resa vi är inne på.

 Kram Pernilla Glad

Anmäl
2008-03-01 01:51 #9 av: pson

När vi nu har gått över till mars månad, så passar jag på att klistra in det passande avsnittet för just denna månaden:

Den 3 mars och den 13 mars 2008 kommer ni att omfamnas av Gudinnorna av Enhetsmedvetande, nämligen Lady Guinevierre, Maria Magdalena och Gudinnan Jezebel.

Under denna månad kommer de att initiera er in i områdena av den trefaldiga Gudinnan och i denna rymd kommer ni att minnas och känna igen kraften som ligger i alla nivåer av medvetande som reltaterar till den trefaldiga Gudinnan. Det betyder att förstå kraften som ligger inom barnet, mön med andra ord, kraften som ligger i modern och den som ligger inom den gamla visa kvinnan.

Detta gäller dig även om du är en man. För att uppleva full balans inom Självet behöver man förstå kraften som ligger inom den trefaldiga Gudinnan liksom inom den trefaldige Guden. Under mars kommer ni att uppleva fruktbarheten som ligger i energin av Kejsarinnan.

Kraften, fyndigheten och insikten som ligger i Essensen av Översteprästinnan, liksom glädjen som ligger i spontaniteten av oskuldsfullheten av den unga mön som upptäcker sin väg till frihet.

Anmäl
2008-03-01 12:00 #10 av: nera

Vad bra! Tack för påminnelsen = )

Anmäl
2008-03-14 18:30 #11 av: nera

Puttar upp även detta, och påminner om vad Kuthumi säger om Mars! Glad

Under denna månad kommer de att initiera er in i områdena av den trefaldiga Gudinnan och i denna rymd kommer ni att minnas och känna igen kraften som ligger i alla nivåer av medvetande som relaterar till den trefaldiga Gudinnan. Det betyder att förstå kraften som ligger inom barnet, mön med andra ord, kraften som ligger i modern och den som ligger inom den gamla visa kvinnan.

Detta gäller dig även om du är en man. För att uppleva full balans inom Självet behöver man förstå kraften som ligger inom den trefaldiga Gudinnan liksom inom den trefaldige Guden. Under mars kommer ni att uppleva fruktbarheten som ligger i energin av Kejsarinnan.

Kraften, fyndigheten och insikten som ligger i Essensen av Översteprästinnan, liksom glädjen som ligger i spontaniteten av oskuldsfullheten av den unga mön som upptäcker sin väg till frihet.

Anmäl
2008-03-14 18:32 #12 av: nera

Jag håller på att balansera för fullt nu i dagarna, så jag nästan håller på att ramla omkull...Men jag står än så länge upprätt..Fot i munnnen

Anmäl
2008-03-14 19:19 #13 av: pson

Jag tycker Mars har varit en omtumlande månad de 14 dagarna den varat...det är mycket upp och ner och hit och dit för min del...

Anmäl
2008-03-14 20:22 #14 av: Playja

*seriöst* kan det bli dubbelt när han/hon Ifokus lägger in sitt reklaminlägg...*funderar*

 

 

 

Anmäl
2008-03-14 20:46 #15 av: Ayena_old

Jag tycker att januari och halva februari var enormt omvälvande. Sen tycker jag det har börjat "stabilisera" sig och faktiskt så känns det att något har "lagt" sig nu. Det känns mycket lugnare.

Anmäl
2008-03-15 02:12 #16 av: pson

#14 Menar du dubbelpost?

Anmäl
2008-03-15 19:59 #17 av: Solar

Ja April blir bätre tror jag - Ljuset av Horus -

d.v.s. att vi kommer att se och känna det hela bätre tror jag -

och så kommer Wesak efter Påske vor det nya andlige år börjer - jo en spännande tid tycker jag -

och ordene som säges så ofte : vär i dit hjerte och gå med kärleken - så går alting bra tror jag -

krammer

 

solar

Anmäl
2008-03-15 21:24 #18 av: Playja

#16... Ja.. precis!

 

 

 

Anmäl
2008-03-16 00:23 #19 av: Solar

Ja integrationen av dom 3 Gudinder :

 dit indra barn - moderen - den gamla vise kvinna - det er att leke väre kreativ som et barn är - att väre omsorgsful som en mor - att väre klok och vis som den gamla kvinna - väre forstående -

 ja disse energier skal balanceres -

---------------------------------------------------------------------- 

 

Ja det blir också  3 genfödninger i mars - april - maj månad :

Den manliga energin, Gudsenergin med andra ord, är den aktiva aspekten av er i den fysiska verkligheten som kommer att föra fram manifestationen av allting ni behöver för att säkerställa att er frihet föds. Så vi kunde faktiskt säga att mellan den 3 mars och den 25 maj 2008 kommer ni att gå igenom tre faser av död och återfödelse, för att inte glömma påskfirandet mellan mars och maj. Märk väl att påsktiden är väldigt viktig för det kollektiva medvetandet.

I detta år kommer mänskligheten som ett kollektivt medvetande att få djupare insikt i syftet med påsken och kanske börja röra sitt medvetande om denna bort från det fysiska som historien representerar. Med detta menar jag människor som förstår att korsfästelsen av Jesus inte så mycket grundar sig på det som skrivits i bibeln utan mer en kallelse att sköta om Självet, att ta uti med det som korsfäster er, hur ni korsfäster er själva liksom att ta itu med det som vi kallar korsfästelsemedvetande. Detta är faktiskt det som ofta refereras till som kritik, fördömelse och skvaller.

Allt detta korsfäster andra och er själva, så låt oss vända historien en liten bit nu, till det som faktiskt var skrivet i den heliga texten, historien som ledde upp till Mästaren Jesus kosrsfästelse som sådan. Var inte den baserad på feltolkningar, felaktiga upplysningar, dömande,fruktan, förkastande och skvaller? Allting som symboliserar och representerar kosfästelsen som sådan, var baserad på det jag just sagt och ni korsfäster er själva och andra varje gång ni fokuserar på desssa synder jag just nämnt.

Så påsktiden är på sätt och vis en en tid för att vara ångerfull, och anledningen varför jag säger det är för att det är tid för er att titta på er själva, att vara ångerfulla, att släppa synder som leder till korsfästelse. Detta kommer att ta er igenom påbörjandet till att lämna era gamla kroppar bakom er, era gamla vägar, och att bli födda till en ny väg, att omfamna ett nytt varande tilstånd, ett som tittar på världen med förnyade sinnen av självet, fräscha perspektiv och ny kärlek för livet.

Så var beredda på väldigt djupa skiftningar från Mars till slutet av Maj, detta kommer att ledas in i Juni, en tid när Mästare Jesus och Lord Buddha kommer att spendera tid med er.

krammer

Solar

Anmäl
2008-03-16 17:06 #20 av: nera

Tack Solar för påminnelsen i denna speciella textGlad Jag fick både en och två aha-upplevelser just nu då jag läste om detta. På både gott och ont. Fast mest gott = ). Ja, det är rätt kul och läsa dessa texter i efterhand, och se hur det verkligen har, eller börjar på  att stämma in så smått.

Kram Kyss

Anmäl
2008-06-02 03:29 #21 av: pson

Nu går vi in i juni och jag klipper in den aktuella texten:

Så var beredda på väldigt djupa skiftningar från Mars till slutet av Maj, detta kommer att ledas in i Juni, en tid när Mästare Jesus och Lord Buddha kommer att spendera tid med er.

Den 6:e Juni, den 16:e Juni och den 26: e Juni är viktiga i relation till speciellt vad Mästare Jesus och Lord Buddha ska göra med er. Dessa invigningar tar er till riket av vision. Ni kan faktiskt relatera det till det tredje ögat. Det är under denna tiden som de kommer att uppenbara sig för er, det resterande mönster som fins kvar i era medvetanden som göder det undermedvetna trossystemet, som hindrar er från att uppleva glädje, förening, klarhet och det heliga äktenskapet med självet.

Den 21:a Juni, tiden när firandet är höjdpunkten som ett resultat av vintersolståndet på södra Hemisfären, coh för sommarsolståndet på den norra Hemisfären kommer ni att upptäcka en ny väg,  att titta på livet kommer att bli enklare under denna tid.

För de som bor i södra Hemisfären kommer det att bli en annan nivå att gå djupare in i er själva, själs letande, ofta jämförd som " själens svarta natt" , och i den norra Hemisfären kommer ni att genomgå en " brölloppsresa" fas av firande.

Håll i minnet att de av er som har en stark koppling med södra Hemisfären och bor i den norra Hemisfären, kan också uppleva " själens svarta natt", detta tillämpas dem som bor i motsatt Hemisfär som ungefär en liknande process. Det är livsviktigt att man är införstådd med att man blir påverkad av allting på jorden, och alla årstider påverkar er oavsett var man än befinner sig, eller är geologiskt placerad.

Anmäl
2008-06-02 13:33 #22 av: adnanas

Apropå "själens svarta natt" och "bröllopsresa". 

 Slingan "smålänningar och väderleken" i min femenologi statade år 2003 med att en iransk gosse ( ca 6 år ) frågade om jag hade sett tll Kabobos gröna cykel? Varje gång som jag träffade "ängeln"så fick jag nya gåtor att lösa .När jag kom ned på stan så fick jag se ett vykort fram ögonen.Där stor en röd cykel lutad mot ett stort träd inne i en grön skog .Aha tänkte jag detta kanske är Kabobos gröna cykel ?

När jag kom hem så knäppte jag på Radion och just å fick jag höra en truabadur sjunga sången "de röda cykeln". Och det märkliga var att jag fick höra texten  från och med första bokstaven. Sådana fenomen hade jag tidigare upplevt många gånger. Dessutom så var trubaduren Lasse från UPP(ssala). Det var första gången som jag hörde denna sång sjungas.

Den andra händelsen som startade slingan "smålänningar och vädreleken " var följande.

År 2003 så upptäckte jag att H trycken girade innan de kom fram till Småland och smålänningar .  Vidare så fick jag på tv se den glade meteorologen Pohlman som presenterade solligan .På slutet så vände  P-man sitt glada ansikte mot kartan (med kameran visade de bilder snett baifrån på hans glada ansikte )när han med en låg röst förklarade att Växjö kom på sista plats i solligan .Poohlman  blev sedan nedklubbad på en öppen gata i Stockholm .Antagligen var det någon uppredat smålänning som ände igen hans glada ansikte. När jag år 2003 tittade på Alsång på Skansen så sjöng de Hasse Aldfredssons sång" Han satte foten i en potta och kunde inte komma loss. .Strax därefter så visade de på nyheterna stora översvämningar i Växjö.Och även andra platser i Småland hade fått stora nederbörder. .På  kartan så hade de målat en grå sjö över Småland

När jag år 2004 lyssnade på Alsång på Skansen så var de många kvinnor som sjöng sången: Jösses flickor det gäller att höja rösten för att höras . Och strax därefter sjöng de : "Far jag kan inte få upp min kokosnöt". Och slutligen var en pojke i 8 års åldern som fick bejublande applåder för sina sånger .Därfter följde tv nyheter och de visade reportage från översvämningar i Växjö . De vadade i vatten  till  midjan.  Då jag år 2005 letade på Gogle så fick jag fram en statik på Solligan.Där framkom att Växjö hade kommit sist i tabellen 2000, 2002, 2003 ,2004 och 2005 . Detta tyckte jag var en märkligt

Min första tanke på gåtans lösning var att  smålänningarna kanske härsatmmar från schamaner som höll på med regndanser? Min andra tankevar att småländska jordbrulkare med gnosjöanda och bibeln under armen hade öst ut gifte på åkern och i skog och mark. De bevingade orden säger:Alla goda ting är tre oc tredje gången gillt .Och jag fick fram en tredje lösnings som visade sig stämma perfekt. Men jag kunde inte helt utesluta de två första dellösningarna. Påpassligt så inkom två tv prgram "hjärnan(UR) och döda havsrullarna (UR)" som förklarade detta närrmare. Även ett radioprogram med en historiker  bidrog till gåtans lösning. (beskrivs ej här )

Påpassligt i tiden under år 2005 så framfördes "de osynliga" följande kanaliserade budskap :"Där det sker översvämningar så behövs det rening". Detta budskap inkom som en bekräftelse på att mina insikter stämde bra.

 Upplänningar är ofta glada  SkrattandeCool

 

Anmäl
2008-06-02 13:46 #23 av: Gahella

Haha...ja det gäller att kunna läsa tecknen! Är själv en sån som gillar symboler och tecken.

I maj skulle det handla om död/pånyttfödelse, DET kan jag skriva under på!


Anmäl
2008-06-02 14:12 #24 av: nera

Tack pson för att du påminner om detta! = ) Ja, nog är det rensning på G i de gamla mönstren allt..jisses, det ska gudarna veta. Är en kamp för jämnan...Hihi..Men det går sakta men säkert framåt Flört

Anmäl
2008-06-02 15:40 #25 av: Jane-Lyzell

Intresant att se att många läror talar om samma sak!

Tack! vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-02 22:05 #26 av: adnanas

De framförde förra året att mycket stora förändringar skulle ske under år 2008 som vi kommer att märka av tydligt. 

 

Anmäl
2008-06-03 01:59 #27 av: Solar

Ja bra att The Archangels och Mestrene arbetar efter samma plan - Glad

 

kram

 

Solar

Anmäl
2008-06-09 02:29 #28 av: Solar

up

där är mycket interessante ting som pågår i dom näste månaden - ja resten av året är jätte interessant - där händer viktige saker ver månad -

läs -------

 

kram

Solar

 

 

Anmäl
2008-06-09 15:14 #29 av: nera

Ja man får läsa detta flera ggr om igen under året Glad

Anmäl
2008-06-09 16:41 #30 av: Gahella
Nu är jag så där trött igen!!! Jag borde vara jättepigg, äter rätt, är ute i friska luften och håller igång samt skrattar mycket. Men sitter här och bara glor på katten när den skuttar runt och far fram som en vettvilling så att mattorna står upp och dammet yrar! Han HAR energi!


Anmäl
2008-06-10 18:23 #31 av: pson

Ja Gahella, jag förstår vad du menar! Jag har känner mig lite off, och har flera kvällar bara däckat i soffan precis som om jag druckit vin Oskyldig   Vi får ta det som det kommer, och ladda energi i solen och bara göra det som känns bra. Då brukar det gå som bäst  =) 

 

Anmäl
2008-06-13 02:10 #32 av: Jane-Lyzell

Vem är Mästare Kuthumi ? och var kommer han ifrån?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-13 03:02 #33 av: Solar

Pröv att google på det -

1. Mestrene

2. Kuthumi

 

kram

Solar

Anmäl
2008-06-13 03:08 #34 av: Solar

 #32

se tex ang. Mestrene och Kuthumi :

har du problem med danska så google add. på www.google.se

dom engelska siderna kan du trykke oversät på !!!

värsegod så är där severet :

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuthumi 

http://www.aand.dk/default.asp?page_id=18

 

http://www.selvet.dk/front/index.asp?action=links_categories&CatID=161

 

http://www.spiritweb.dk/Forsider/Undersider/OSM/Kuthumi.html

 

http://www.dengyldnefred.dk/kuthumi.htm

http://www.crystalinks.com/kuthumi.html

http://www.ascension-research.org/kuthumi.html

http://www.geocities.com/ascendedmaster/Kuthumi.html

 

Anmäl
2008-06-13 20:19 #35 av: Playja
Solar!!  Vad gullig du e som letat upp de där *ler stort*
Vet hur det är att leta upp saker å det tar faktiskt lite tid å ork!
 
Tack så jättemycket! BigHug4445.gif Hug Big image by schnoodlepup

 

 

 

Anmäl
2008-06-13 22:06 #36 av: nera

Skrattande

Anmäl
2008-06-13 23:47 #37 av: Jane-Lyzell

De 7 Strålarna och Invigning Del IIAv: Mariann Andersson
Graalcentret Det Gyllene Hjärtat

Invigningen

För att bli stråle mästare så har man "tagit" 6 invigning och man brukar placera Buddha på en 8 invignings grad och Kristus på 7.5. Kristus är ju också världsläraren för både människor och änglar, och ledaren för Hierarkin - Det Stora Vita Broderskapet. Kristus är alltså ett ämbete!

Sanat Kumara - Jordens inre Kung är Ledaren för Shamballa (centret för Guds Vilja) och har en invigningsgrad 9. Buddha är förbindelseledet mellan Shamballa och Hierarkin.

Man ska vara medveten om att en invigning är en medvetande utvidgningsprocess, eller skapandet av Kristusmedvetandet. Man skulle också kunna säga att invigning är en process i själsgenomströmning. Det är också viktigt att förstå att inget är bättre eller sämre än nått annat. Vi kommer alltid att ha människor som går före oss och sådana som går efter oss, det är fullt naturligt i evolutionen, precis som att alla blommor inte slår ut samtidigt! Hur skulle Hierarkin kunna nertransformera vibrationerna av de sju strålarna om vi inte fanns "på golvet" att omskapa dessa till en för oss människor mottaglig frekvens? Likväl som en t.ex. renhållningsarbetare är lika viktig för samhället som en Statsminister o regering! Hierarkin är Jordens inre regering!

Mänskligheten som helhet håller på att ta första invigningen som också kallas Födseln och symboliserades vid Jesu födelse i Betlehem. Då tänds Själsflamman eller Kristusflamman och man kan aldrig återvända till att bli en "vanlig" människa mer. Processerna upp till 1 inv. går mkt ut på att mista dvs. tappa prestige, mista arbetet, familj, barn och hälsan. Man kan sammanfatta det i meningen; man ska mista sig själv, för att vinna sig själv! En annan mening som kan sammanfatta smärtan i detta är; man kommer till invigningens port med fötterna badande i hjärtats blod!

Mellan första och andra invigningen så handlar det om att rensa i astral kroppen dvs. känslorna. Det sägs vara den längsta period mellan första och andra invigningen ca. 10-20 inkarnationer. Fast nu ska vi veta att tiden går fort och att utvecklingen har snabbats på alldeles otroligt, så processen går fortare nu. Andra invigningen kallas för Dopet. Man blir alltså genomträngd av den Helige Andens renande vatten. Johannes döparen sänkte ner Jesus i vatten, symboliskt betyder vatten känslor dvs. renas i känslorna.

Mental kroppen ska rensas och utvecklas mellan den andra och tredje invigning. Tänka lysande universella skapande tankar. Tredje invigningen illustrerades av Jesus och förklaringen på berget där det skedde en form för öppning och genomströmning. Det är den första Kosmiska invigningen - solinvigningen. Den tredje invigningen öppnar dörren till Sollogos** medvetande. Mer än 50% av personlighetens samlade energier är själens energier.

Jesus tog fjärde invigningen på korset den kallas också för Korsfästelsen. Den fjärde invigningen innebär att man måste möta tröskelväktaren och det brukar kallas Själens mörka natt. återigen att släppa taget fullständigt om det fysiska = mista sig själv för att vinna sig själv i dess absoluta betydelse. Tröskelväktaren är den som vaktar tröskeln in till de andliga världarna. Tröskelväktaren är summan av hela den negativa personligheten = personlighetskärnan. Man är då en själsgenomströmmad personlighet.

Femte invigningen är Mästare invigningen. Mästare = man mästrar de tre nedersta planen fysisk/eterisk, astrala och de mentala planen. Mästarna befinner sig på det Buddhiska planet - kärleksplanet som ligger över de mentala planen.

Sjätte invigningen är Chohan invigning dvs. strålmästar invigning. Kallas också för Den stora beslutningen. Då börjar det hela att bli så abstrakt att det är svårt för oss att följa med. Stråle Mästaren visas här sju nya vägar att välja mellan, för utvecklingen tar ju aldrig slut! Man kan t.ex. välja mellan Vägen vår Sollogos är på eller Vägen till Sirius, Strålvägen, Magnetiskt arbete, Jordtjänstens väg mm.

Sjunde invigningen är Kristus invigningen eller avancerad Chohan. Den riktiga Uppståndelse invigningen - Ascension.

Hela Hierarkin ligger på det Buddhiska och in i det Atmiska planet genom att Civilisationens Herre - Maha Chohan (styr 3, 4, 5, 6, 7 stråle), Manuen (styr 1stråle) och Världsläraren - Kristus - Maitreya - Hierarkins ledare i triangel arbete med Jesus (6 stråle) och Kuthumi (2 stråle), de alla har invigningsgrad strax under sju och upp till nästan åttonde invigningen som ligger på de Atmiska planen. De återstående planen är Monadisk och där finner vi Shamballa med Sanat Kumara och Aktivitetens Buddhor och det högsta planet är det Gudomliga. De sju planen: fysisk/eterisk, astral, mental, buddhisk, atmisk, monadisk och Gudomlig.

Alla dessa sju plan är det första planet dvs. det fysiska/eteriska planet av de Kosmiska sju planen!! Man kan inte låta bli att undra hur utvecklingen ter sig när vi befinner oss i t.ex. det Kosmiska Astrala planets första plan (fysiska)!? Nu börjar det bli så abstrakt att det krävs mer än 3 stråle på mental kroppen, det krävs nog en helt utrensad mental kropp, om inte ett mästarmedvetande för att ha en suck att fullständigt förstå!

Lev väl i Ljuset och Kärleken!
Mariann Andersson


** Sollogos är Gud för vårt solsystem. Den fysiska solen är den fysiska manifestationen av Guds Hjärta. Läs sista meningen en gång till, sakta.

Tänk på det nästa gång du solar dig!

Rekommenderad läsning för mer information
  • A.A.Bailey: Invigning.
  • Asger Lorentsen Hjertets Visdom
  • Artikeln Uppståndelse på Graalcentret Det Gyllene Hjärtat. Där finns också beskrivning av kursen Hjärtats Väg där det ingår undervisning i dessa ämnen mm.

 

Hittade detta - är det samma sak?

Kan inte med Danskan!(då jag är dyslektiker) bygger det på samma ide som detta!

Då har jag en fråga - vem och vilka är det som förmedlar denna visdom!? alltså, igenom vem!? person?

Vänligen Jane

 

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-14 00:48 #38 av: Solar

google de danska siderne på din svenska google.se och tryk på oversät -

så får du alla svarene på svenska -

kram

Solar

Anmäl
2008-06-14 01:25 #39 av: [BigMama]
Hur vet man om man bor på norra- eller södra hemisfären? Rolling Eyes
Anmäl
2008-06-14 01:37 #40 av: Solar

Ta en globus och se vor Sverige och Danmark ligger

så vil du se att Skandinavien ligger på den nordlige halvkugle - altså den nordlige hemisfäre -

Kram

Solar

Anmäl
2008-06-14 01:43 #41 av: Jane-Lyzell

#38 Tyvärr , så funkar denna översättning ej - det blir error!

Men kommer det ifrån A A Bailey ?

Och vem förmedlar/kanaliserar lärorna?

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-14 01:58 #42 av: pson

Jag har puttat fram en artikel Jane, som kanske kan vara till hjälp   =)   

AA Bailey var en kanal för främst Djwal Kjuhl, även han ascenderad mästare. Hon skrev ner den esoteriska läran genom kanaliseringar.

 Kuthumi arbetar med många olika språkrör runt om på jorden, och de texterna som finns här inne är bl.a kanaliserade av Michelle Eloff. Du kan läsa mer av henne på www.spiritlibrary.com 

 

Anmäl
2008-06-14 13:37 #43 av: Jane-Lyzell

Tack pson - men jag börjar undra om jag är dum - hittar inte det namn du säger!?

Men vem är denna mästare Kuthumi och var kommer han/hon ifrån!?

Vad är dennes intresse med oss på jorden att göra ? har den varit inkarnerad själv här ?

Hur vet ma att just dom som kanaliserar denna energi - verkligen gör det?

Mycket frågor blir det!

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-15 01:48 #44 av: Solar

Ja hur vet man om man är till eller inte ??

skoj tilside -

via intuitionen vet man om nogot er sant -

hur vet man det ??

det är bara en stärk indra visdom som säger ja eller nej til tingene -

kram

Solar

 

Anmäl
2008-06-15 02:26 #45 av: pson

#43 http://spiritlibrary.com/michelle-eloff-0  

Hur vet man? Ja, det är ju givetvis svårt att som läsare vara 100% säker på att det är den rätta källan, som författaren uppger. Och författaren själv, kan ju bara lita på den informationen som de får till sig. Om det sedan är feltolkat, en "fejkad" källa, eller något annat, det är ju bara upp till vår egen intuition att avgöra, när vi läser det som skrivs ner. 

Sedan är det ju så, att vi är olika långt komna i vår utveckling, och det har inte med att någon är bättre eller sämre att göra, utan bara ett faktum. För att jämföra; alla jordens invånare kan inte vara jämngamla.

Och beroende på vår andliga, själsliga och mentala utveckling, så är det också olika hur mycket vi kan ta till oss, och hur " rätt" olika saker känns.  Känns det rätt, så är det rätt och det är högst personligt. Man kan därför inte säga att " du har fel, och jag har rätt", eftersom allt är relativt.

Så ser jag på det iallafall.  =)

Anmäl
2008-06-15 02:54 #46 av: Solar

Jag här jo checket med en annan härinna at budskaberne er sanne -

vi fik de samma ting in på olika tidspunkter -

och vi kunna aldrig finne på at skriva nogot härinna som inte är sant -

kram

 

Solar

 

 

 

Anmäl
2008-06-15 15:16 #47 av: Jane-Lyzell

#45 o#46 Tvivlar inte på att ni anser det sant!

Och att man är olika - det ska man vara - men jag är av naturen välldigt grundlig i det jag ska ta in som sanningar - och vill ha bevis och rötterna till det som ni tror på och hur det uppstått!

Hoppas det inte är något fel i det!?

Tack för länken ska kålla upp den!

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-15 15:22 #48 av: Jane-Lyzell

#45 Nu har jag kållat länken lite snabbt och första anblicken gör mig mycket skepptisk! alla tv och radio framtrrädanden osv....

Vad kostar dessa saker hon gör? - all publisitet talar för ett stort Ego framträdande! fast jag kan ju ha fel - ska studera mera ingående - det är ju på engelska så det tar nog ett tag! Blir lite sektvarning för mig!

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-15 15:45 #49 av: Solar

Vi innehåller jo alla sanningen - på det niveau vi är utvecklet till -

Det är en Universel lag -

så nå nogot kännes sant inan i en person så är det sant for den person och det niveau den person befinner sig på -

hur funker det inan i kroppen at kunna känna om nogot är sant ??

nå man utvecklas så oppnes hjertechackraet step by step och det här en ljud i sig som responderer på tex. en Mesters vibration i den andlige dimension -

lika atraherer lika !!

en mycket viktig Universel lag -

här man forståt dette här så är man bra körende -

och vi skal jo komma ihåg att vi selv är en del av Gud !!

 

kram

 

Solar

Anmäl
2008-06-15 19:38 #50 av: Jane-Lyzell

Just det SolarSkrattande

Lika attraherar lika - så attraherar man mästare bör man själv leva som en mästare i sin vardag! för att det ska fungera!

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-15 19:50 #51 av: Solar

Nå vi har nåt et vist vibrations-niveau så blir Mestrene interessert i os -

vi blir mogna for at jobba för dom och för helheten -

kram

 

Solar

Anmäl
2008-06-15 20:18 #52 av: Jane-Lyzell

Fast du måste leva som du lär i din vardag gentemot dina medmännskor- alltid!Skrattande anars når du inte dessa vibbrationer!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-16 22:39 #53 av: adnanas

# 52 . Om kvinnor använder "ögonbindel,vågskål och svärd" så skulle de andligt utvecklas fortare:-)  

Ref till http://sv.wikipedia.org/wiki/Justiti

 

Anmäl
2008-06-17 01:57 #54 av: Jane-Lyzell

!?

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-17 03:31 #55 av: pson

#48   Jag personligen har inget emot att folk tar betalt för vad de gör, sålänge det är med en ärlig intention.Jag har aldrig förstått hur man kan tycka det är fult att tjäna pengar. Det är vad man gör med dem, som räknas anser jag.

 Stort ego? Är man mer ödmjuk om man tar mindre betalt? Jag har svårt för att se det på det sättet. Jag förstår inte vad det är som ger dig  sektvarning. Förklara gärna det närmare. =) 

Anmäl
2008-06-17 11:50 #56 av: adnanas
# 52 Rättelse:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Justitia
Anmäl
2008-06-17 14:30 #57 av: nera

Det finns inget som helst sekt- liknande hos dem vill som föra ut Kuthumis ord, eller någon annan läromästares ord heller för den delen. Då har man  misuppfattat budskapet totalt anser jag! Kuthumi och de andra vill inget hellre än att vi ska vara självtänkande individer, men samtidigt hjälpa varandra framåt. Så nej, ingen sektvarning här inte. Tyvärr!! Jag tror inte heller för en millisekund ens, att varken Michelle Eloff eller någon annan av oss som har Mästare Kuthumi med oss, att nån av oss vill ha ett " sektliknande" syfte med detta. Vanliga medium tar ju betalt också. Då är det också "sektvarning"..

Det är ju därför vi har dessa mästare hos oss, just för att vi ska få hjälp på vägen att bli mästare själva över  våra liv. Vi är ju styrda av alla konstgjorda "regler" i samhället, som vi måste lära oss att ta avstånd ifrån. Så även inom det som kallas andligheten tyvärr! Alla har sin egen individuella sannig, och det finns inget "allmänt" bevis på vad var och en upplever i sin egen andliga utveckling. När ska människor förstå det?

Själv så är jag totalallergisk mot allt vad s.k. sekter och religioner heter, då drar jag åt andra hållet. Har t o m gått ur svenska kyrkan..Fundersam Så nej, jag kan också gå i god för att varken Mästare Kuthumi eller Michelle Eloff är absolut inte ute efter att ha en sekt av något slag. Han vill inget hellre än att vi ska vara våra egna tänkande individer. Vi är många som upplevt hans närvaro, oavsett om vi tar betalt för det eller inte, eller vill skryta öppet om det...

Anmäl
2008-06-17 15:04 #58 av: adnanas

Kuthumi är en Världslärare för "de ljusa" .Alla Mästare framför budskap som går att "känna in" med hjärta. 

Nyandlighet och new age är två olika begrepp.   

    

Anmäl
2008-06-17 17:00 #59 av: Solar

# 57

verckligen bra skrevet - Nera

Glad

 

kram

Solar

Anmäl
2008-06-17 20:15 #60 av: Jane-Lyzell

#55 jag håller med dig - har inget emot att folk tar betalt om det är ett gott syfte! det är upp till dem och det var nog mera all publicitet jag menade och via internet - det brukar vara att de som verkligen är genuina håller en ganska låg profilSkrattande

Strunt samma - Jag säger ju att jag inte sväljer allt med hull och hår - utan vill undersöka först! och måste säga att jag måste gräva djupare i detta innan jag kan ta det till mig!

Så fortsätt att överbevisa mig, tackSkrattande

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-17 20:18 #61 av: Jane-Lyzell

#57 att kalla någon Mästare (när vi alla är det) blir sektliknande för mig! Blir en dyrkan av någon som går utanför dig själv!

Om ni skulle säga bara namnet skulle det vara en annan sak - men detta med Mästare hit och dit - är det som gör det svårförstårligt!

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-17 20:19 #62 av: Jane-Lyzell

#52 det är ju en utredning jag gör!Skrattande

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-17 20:21 #63 av: Solar

Vis du är mera tryg ved att säge :

Jordens andlige ledning - så er det jo fint -

Man skal inte hänge sig i ord men i energien - meningen og intensionen som ligger bak -

svarende till att gå op i forpackningen och inte inhållet !!

kram

 

Solar

Anmäl
2008-06-17 20:27 #64 av: Gahella

Nej det ligger ju ingen värdering i ordet Mästare. Vi är ju lärjungar tills vi själva blir det. Inom hantverk och andra skrå, används de orden också.


Anmäl
2008-06-17 23:04 #65 av: nera

Jag tror Jane att du har missuppfattat ordet Mästare totalt

Anmäl
2008-06-17 23:54 #66 av: Jane-Lyzell

#64 varför heter det mästare då ?

#65 Vad tror du då att jag missuppfattat?

#63 I min värld har vi en styrande energi - Skapelsen som är i allt! inget är bättre eller sämmre - Vilket betyder i era ord och förståelse! -  Lärjungen och mästaren är lika! du är alldrig full lärd därför lär sig mästaren lika mycket av lärlingen som lärlingen av mästaren.

Är det mästaren som behöver Lärlingen eller är det lärlingen som behöver mästaren? Sammspel! är Utveckling! Att förstå att vi alla har ett lika värde oavsett var vi är på utveckling stegenSkrattande i förståelse. Utan lärlingen fans ingen mästare och utan mästaren fans ingen Lärling! Helheten! i allt i evigheten!

Vänligen Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-18 00:14 #67 av: nera

I jordelivet har du dina lärare i olika ämnen för att få lära dig olika ting i grundskolan t ex. Varför det då? Jo, för att du ska lära dig saker ( som kanske inte alltid är de "rätta" sakerna alla ggr, men ändå.) Du har lärare. Alltså - Om jag tar mig en kurs, så antar jag att den som ska lära ut kursen, ( läraren)  kan och vet vad han håller på med, för att kunna i sin tur lära mig. Annars slutar ja gpå direkten.  Jag ser inte en vanlig lärare som någon som är "för mer" än mig som individ bara för att han är lärare. Vi har olika kunskapsnivåer helt enkelt.

Samma sak gäller i den astrala världen. Kuthumi jobbar för ljuset, och har som uppdrag att hjälpa oss människor framåt som i vilken annan skolklass som helst, UTAN att han för den delen är något " för mer" än oss. Han är ingen " härskare" typ som Hitler ifall du tror det..Han har själv levt inkarnerad i jordeliv, så han vet hur det är att vara i en människokropp. T o m Indianerna har deras " ledare" i sina stammar väl...Kloka individer som vet och kan mycket.

Vad är det som är så så svårt att förstå? Han är en lärare som visar på den ljusa vägen. Sen att han kallas Mästare har inget med att han ska "bestämma" över oss på något vis. Vi har alla den fria viljan i slutänden. Han hjälper oss bara att visa på den ljusa vägen.

I olika sporter kallas man också för " mästare". Karatemästare, mästare i Judo. Någon som har varit med ett tag och kan sin sak, och är väl utbildad kallas ofta mästare. Inte anser jag dem vara mera " värd" för det. De är kunniga i sitt område bara.

Nu tänker jag inte lägga mer energi på att diskutera detta, för det leder ingen vart. Tack för ordet, och jag hoppas Jane att du hittar ditt svar i denna diskusion.

Vänligen nera = )

Anmäl
2008-06-18 00:39 #68 av: Gahella

Ja vi behöver varandra!  *Däruppe som *härnere*. Vi är skapelsens händer och fötter på Jorden! Men vi hjälps åt på vägen dit...


Anmäl
2008-06-18 01:33 #69 av: Ewerhof

Bara för att skruva till det lite så kan jag säga att jag förstår Jane_Lyzell. Jag har också svårt för ordet Mästare. Meeeen med skollärar förklaringen så kan jag aceptera den....tror jag. Tycker nog att det räcker med namnet. Men så är jag ju inte mycket för titlar överhuvudtaget.

Anmäl
2008-06-18 02:15 #70 av: Solar

#64

varfor hedder det Mestre ?? frågar du om

der är fordi man ved endstationen ved 5. invigning vor man stiger upp Mestre man (här check på ) dom lagere verdner som är :

1. den fysiske verden (sexualiteten ect.)

2. den astrale verden (känslornes verden ect.)

3. den mentale verden (tankernes verden ect.)

så ordet Mestre er blot et gammalt ord man bruker som betyder man har fot på det og check på och har lärt alt om det o.s.v.

kram

 

Solar

Anmäl
2008-06-18 02:52 #71 av: pson

#60  

Glad ..nej du.. att överbevisa någon är inte min grej. Det är nästintill omöjligt att göra i ett sådant här ämne. Den övertygelsen måste komma inifrån, inte utifrån.  Och man kan komma långt med att vara nyfiken!

Anmäl
2008-06-18 02:56 #72 av: Solar

#71

Precis

Anmäl
2008-06-18 17:43 #73 av: Jane-Lyzell

#70 o 72 då är vi ju överens!

Men har i alla fall svårt med dessa mästar ord eller kung eller ..... Jag tror nämligen inte dessa höga vänner tittulerar sig så självaSkrattande Utan det är männskan som sätter etiketten på dem - för att vi på något konstigt sätt behöver det! Vi vill sätta folk på pidestaler och ha ledare att följa - det är lättare att lita på en mästare en att ha tillit till sig själv!

sen så menar jag pson att jag gärna vill få mera information - när jaG SA FÖRSÖK ÖVERBEVISA - vill alltså få mera kött på benen!

Tack #67

Kram Jane

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-06-18 17:47 #74 av: Jane-Lyzell

Menar inlägg 71 också i inlägget ovan-gick inte att redigera av någon anledning!

Sajtvärd på spiritualism.ifokus.  Min hemsida  www.lyztran.com   "Jag Är"

 

Anmäl
2008-07-04 03:31 #75 av: Solar

Ja så är vi i juli månad -

vär opmärksom på återkalibreringen av era chakra den 7 - 17 -27 -

det kan give nogon fysiske gener och kanske psykiske också samt träthet -

Kuthumi om juli :

Juli är en månad där ni kommer att bli " trackaserade" (generet/drillet), och jag säger detta med kommatecken och ett stort leende (ironisk), genom Lord Merlin (Greven af St. Germain). Detta är den månad då han kommer att uppenbara för er skatterna som ligger inuti era innersta barns möjlighet att lita (tro) på magien och livets mirakel.

Under denna speciella tid kommer Lord Merlin att hjälpa er att omfamna  energin som kommer från källan (kilden), som alltid är närvarande och lär er hur ni ska dra till er från den källan och ständigt föda eran hjärna och själ.

Under denna speciella månad kommer ni att få erfara en återkalibrering inuti erat hela chakra system,  och på den 7:e , 17:e och 27:e Juli, kommer ni att genomgå minsta  invigningen (indvielse) som leder er till djupare riken av det 7:e Universumet.

Med detta menas att era erfarenheter i första hand med kvantumfältet och dess kraft, kommer att bli väldigt förstärkta under denna månad. Det här är som en förberedelse för det större firandet som kommer att ske i Augusti .

 

kram

 

Solar

Anmäl
2008-07-04 17:56 #76 av: nera

# 75 Tack för påminnelsen Solar Glad Ja, detta blir nåt att få uppleva. Jag har en känsla av att lite av det här har redan har påbörjats. För min del i a f...

Anmäl
2008-07-04 18:20 #77 av: Solar

Ja också här Glad

Anmäl
2008-07-06 14:49 #78 av: Gahella

Ja *energipressen* fortgår sannerligen! Den sista veckan har jag inte sovit en natt för energierna har varit som mest aktiva då av någon anledning.


Anmäl
2008-07-06 15:16 #79 av: Solar

Ja det kännes också här -

Anmäl
2008-07-06 16:18 #80 av: nera

Samma här.

Anmäl
2008-07-06 22:42 #81 av: Gahella

Skönt att vi är fler som upplever samma sak, måste jag sägaOskyldig


Anmäl
2008-07-07 20:39 #82 av: Solar

up

Anmäl
2008-08-27 15:51 #83 av: Solar

Ja mycket interessant at läse -

Anmäl
2008-10-19 01:43 #84 av: Solar

Ja oktober och november ja hela året ut er vigtigt att läse -

for dom som dette budskab vänder sig till -

 

kram

 

Solar

Anmäl
2008-10-19 14:26 #85 av: Gahella

Ja det känns att mer är att vänta, helt klart! Bifogar dessa filmer som känns rätt för mig.

Banking Collaps Announces The Beginning of Golden Year


Anmäl
2008-10-19 14:33 #86 av: Gahella

Are You Ready to go home to 5-D Earth. Vad väljer vi att leva i, kärlek eller rädsla?


Anmäl
2008-11-21 17:29 #87 av: Solar

upp

vigtige datoer 21 - 22 november etc.

Anmäl
2008-11-21 18:45 #88 av: Gahella

Tack för påminnelsen Solar! Såg just nu att den här tråden har varit aktiv drygt 860 ggr!!


Anmäl
2008-11-21 19:26 #89 av: Playja

Oj ..jösses! Förvånad Undrar om det inte är den är mest besökta tråden här inne på Uj.  *coolt*

 

 

 

Anmäl
2008-11-21 19:56 #90 av: Gahella

Har ni sett va snyggt vi matchar varandra i färgerna, hihi...Ja det är inte omöjligt alls Playja!


Anmäl
2008-11-21 20:26 #91 av: Playja

Om vi ska köra OT! (å det gör vi) Flört Tar ofta fel på Jerry och dig Gahella för ni har verkligen lika färger. Kyss

 

 

 

Anmäl
2008-11-21 21:13 #92 av: Gahella

Måste bara få säga det här också, eftersom det är fredag! Tänk om allihopa hade liknande färger härinne, va förvirrande roligt det skulle vara...Tungan uteSom en enda stor färgglad familjGlad


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.