Kanaliserade budskap

Mästare Kuthumi´s Utmaning

2008-03-29 15:44 #0 av: pson

21:3 Dagjämnings Kanalisering Meddelande från Kuthumi genom Michelle Eloff, 7:e mars 2008

Jag är Kuthumi och jag framträder på strålar av kärlek och visdom för att hälsa er alla denna gång och att anbringa till er välsignelser av jämvikt, sanning, tro och stillhet.

Var hälsade käraste.

Och det är med stor glädje och nöje i våra hjärtan att vi kan samlas med er alla på denna dag som vi håller stadigt i inuti hjärtat av Kristus och med säkerhet i händerna på Gud.

Käraste, ni står mitt i ännu en nivå av utomordentlig förändring. Energierna som ni magnetlikt dras emot skapar skiftningar på inte bara en storslagen skala utan även in i de minsta fibrerna av erat varande. Allting inne i mikrokosmos och makrokosmos genomgår en förändring.

 

Det är en kritisk tid då vi leder er alla in i ljuset av eran egen kraft och när vi gör detta så assisterar vi er med att uppmärksamma vem ni/du verkligen är, det  du/ni som existerar bortom inprogrammeringen av trossystem som har blivit tankat ifrån ett osäkert lägre ego.

Jag kan inte ens börja med att förklara för er hur utomordentliga dessa förändringar är, allting som kommer i eran väg nu töjer på gränserna, det tvingar er att gå utanför eran karaktär, att splittra precis varenda trossystem som har skapat ett system som göder undertryckande, allting som upprätthåller begränsningar och fruktan. 

 

Under tiden av den 20:e och 21:a Mars så kommer Häxan energin som vi också refererar som Den Höga Prästinnan, att svepa om sin energi runt Planeten Jorden.

Hon omfamnar er också var och en i hennes energi och det är hennes visdom som göder er och tröstar er genom denna tid av befrielse, gör uppror mot och kliver åt sidan bortanför allting som representerar den komfortabla zonen av strukturen som ni har kallat livet fram till denna punkt.

 

Den andra uppstignings vägen förankras i fullaste omfattning i sin energi den 21:a December 2008, och den kommer att fortsätta påverka mänskligheten tills den 21:a December 2010, den kommer framåt med sin energi som kan verka hänsynslös.

Det finns inget hänsynslöst angående det värdefulla ni, det ni uppfattar som hänsynslöshet är helt enkelt äkthet, sanning, den äkta varan så att säga.

 

Ni har bett Universum om att visa er sanningen om Gud, sanningen om er själva, livet och allt som håller uppe paradigmet som ni har vant er med, som är livet ni lever i.

Därför kommer allting som representerar illusionen att splittras.

Splittringen flyttar undan fönsterluckorna från era hjärtchakran, och i stunden när luckorna är splittrade över hjärtchakrat så kommer alla chakran både under och över det att genomgå precis samma process.

Alla mindre chakran i eran fysiska energikropp genom går en otrolig symfoni av healing. Detta är delen av Påskceremonin av död och återfödelse, och är det inte också förtjusande att Påskfirandet är över tiden som dagjämningen?

Dessa energier har förts samman för ett väldigt speciellt syfte. Det här är ett tillfälle att garantera att de som är länkade till vinter (höst) dagjämningen börjar förstå vad resan av själviakttagelse för denna period för med sig.

De av er som erfar dagjämningen på den Norra Hemisfären, ni behöver veta vad det är som ni önskar föra in i livet.

 

Så båda är livsviktiga. Jag har sagt förut, att det spelar ingen roll om ni bor i den Södra Hemisfären eller i den Norra Hemisfären, ni blir fortfarande påverkade av både vår och vinter (höst) dagjämningen, för att genetiskt sett så är ni kopplade till båda Hemisfärerna, även om det är på en hårfin nivå som ni erfar dessa kopplingar.

Häxan även kallad som Den Höga Prästinnan ger er den otroliga kraften av mysticism, mysterierna av livet som kringgått er, mysteriet av självet som ni är redo att omfamna.

Hur som helst, mysteriet som hon kommer med är det uppfattade mysteriet som ett resultat av hennes visdom.

På grund av hennes nivå av visdom så är hon en kraftfull observatör, därför att gåvan hon presenterar för er är gåvan av Den Vise Observatören, den del av er som kan välja i vilket givet ögonblick exakt hur en situation kommer att bli.

 

I många instanser kommer ni att behöva eran visdom för att vara stilla, att ta ett steg tillbaka och titta på vad som sker runt om er, och vänta på den passande stunden att släppa katten mot duvorna så att säga.

Andra gånger är ni katten mot duvorna, men det är eran visdom som kommer att kräva av er att spela den rollen.

 

Visdom är en aspekt av villkorslös kärlek. En vis en vet exakt när att handla och att aldrig reagera omoget, och med det så menar jag i båda aspekterna av det ordet.

Omogenheten som jag refererar till är omogenhet på ett psykologiskt plan och på ett spirituellt plan.

Jag har talat förut om känslomässig eller psykologisk omogenhet som inte bara hindrar utan ofta temporärt vacklar en Ljusarbetares resa, och det kanske är viktigt att jag nämner detta igen för er som inte har hört mig säga detta förut.

Det spelar ingen roll hur avancerad någon är på en spirituell nivå. Det kan vara en bra lärare, en guru med allt det metafysiska, esoterisk och spirituell kunskap av världen inom dem, men är de psykiskt omogna så spelar det ingen roll hur intellektuell man än är, för det menas ingenting.

Psykologisk känslomässig mogenhet är den centrala kärnpunkten för att upprätthålla balans. Det är kärnstabilisatorn för varje själ som väljer att gå vägen av den sprirituella krigaren.

Okunniga Ljusarbetare är farligare än genomsnittet ovetande män eller kvinnor på gatan som inte vet något alls om metafysik, esoteriskt, filosofi eller något annat, så stå ut med det i tanken.

 

Den Höga Prästinnan bjuder in er till hennes Heliga Kammare av Ljus där hon frestar er att utmana de omogna aspekterna av självet. Hon frestar er att utmana alla områden av era liv som ni har valt att vara självbelåtna över, vänd ett blint öga till, vänd ett dövt öra till och hon lockar er att röra i grytan, att få den att koka eftersom i det fallet så hittar ni sanningen.

Den vise mästaren göder aldrig en illusion. Den vise mästaren står och observerar och vet exakt när hon/han ska  handla, handlingen blir katalysatorn för att splittra illusionen.

Så snälla stå ut med det i tanken i alla era dagar på jorden.

Ingen sann vis mästare eller Ljusvarelse, eller sann kärlek som går den autentiska vägen, kommer aldrig, aldrig att göda en illusion, eran eller någon annans.

 

När ni instinktivt känner inom er själva att något i era liv är en illusion eller ni vet att ni är i förnekelse för något, och era guider eller vem som helst som ni arbetar med uppmuntrar er till att stanna kvar i förnekelse eller göda den illusionen, då vet ni att ni har problem och då är det bäst att ni grillar dem på stället så att säga.

Ni är på gångstigen till att bli fullt tillåtande själar i mänsklig form, därför måste och ska alla illusioner som existerar bli splittrade, du beslutar hur lång tid den processen ska ta.

Gå undan från situationer och människor som väljer att göda illusionen, och ära sanningen.

 

Var den vise mästaren och observera om du måste, annars gör du som du säger och vet att när tiden kommer för dem som göder illusionen att erfara något annorlunda, och när de gör det valet att erfara något annorlunda, så kommer deras fötter att finna eran väg och ropar till er, och ni ska bli i en position att presentera för dem vad de behöver, och de ska hamna i en position att acceptera ett erbjudande.

Försök aldrig omvända dem som inte är redo, då utkämpar ni en ett förlorande slag, bara var, lev eran sanning, tala den, var den och allt annat kommer att falla på plats.

 

Stigandet i kärlek avslöjas för er i att varje steg ni tar är en uppenbarelse i sig, och att döden och återfödande processen som ni snart skall genomgå är inte en enda av dem där för att försvaga er som jag sagt så många gånger förut, allt det är, är en möjlighet att dra er uppmärksamhet till det som behöver eran uppmärksamhet.

Jag behöver upprepa att det är livsviktigt att inte någon av er förlorar er själva i oväsentliga irritationer, och jag har talat om detta i meddelandet för den nyligen viktiga datum aktiveringen för några dagar sedan.

 

Oväsentliga irritationer är egot, det lägre egots väg för att distrahera er från det som är viktigt, så därför, välj klokt vad ni skall ge er energi till.

När ni fastnar i dessa oväsentliga irritationer och oväsentligt käbbel så ger ni er kraft till det, och denna gången av dagjämningen, energin som häxan  förenad med energin av Den Höga Prästinnan ger er , är en energi som ber er att stiga även högre i kärleken, kärleken för självet, kärleken för livet.

 

Under energi aktiveringarna den 20:e och 21:a mars så är det ett annat ursprung som blir berövat.

Det är en holografisk projektion som influerat allihop och det påverkar även barnen vid yngre och yngre ålder. En del barn är så unga som fyra års ålder är redan allvarligt påverkade negativt av detta holografiska införande, och detta är relaterat speciellt runt den fysiska kroppen, hur den ska se ut, vilken storlek vilken form och så vidare.

 

Det här har varit en av de mest försvagande holografiska införandet eller inpräntningen om vi kan kalla det så hellre, som mänskligheten måste handskas med. Allting i den tredje dimensionen har sett till att eran uppmärksamhet fokuserar på det yttre.

Mönstret är att söka bekräftelse utanför er själva, att söka gillande, kärlek, bekvämlighet, gödandet och säkerheten utanför självet.

För några år sedan var kvinnorna trimmade att vara den perfekta frun i tron att fånga den rätte maken som kunde skydda henne, sörja för henne och såg till att hon var säker.

Detta är inte längre profilen som ni måste upprätthålla, hur som helst, genetiskt så är det så fortfarande.

 

Vid midnatt den 21:a mars så börjar vi pumpa in den nya energin i DNA koderna på varje man, kvinna och barn på eran planet.Detta är en planetariskt och kollektiv DNA spolning relaterat speciellt till detta hologram som blivit skapat.

Det kommer att ta som längst tolv till sexton veckor för implantatet att fullständigt lösa upp sig, och för er att spola ut dessa avtryck som ligger i era DNA.

Några av er har redan känt av effekten av dessa inpräntningar eftersom vi redan börjat preparera energin för att ta bort dem.

 

Vet ni att när ni känner er fula, oälskade, oattraktiva, feta eller alla andra etiketter som ni ger er själva, så blir ni distraherade, ni blir spelade med som en schackpjäs?

För att ju värre ni känner angående självet, ju mer otillåtande blir ni, ju mindre kärlek ni känner för er själva, ju starkare blir rädslan och då blir det en mekanism som göder detta hologram, ursprunget jag talat om.

 

Den 21:a Mars är en tid när portalerna till de mörka världarna är stängda, och det finns många. Varje år jobbar vi med att stänga igen fler och fler.

Ju mer tillåtande var och en av er blir, ju lättare blir det för oss att stänga dessa system, men det är livsviktigt att alla av er jobbar med oss, därför så ber jag er i den stunden ni känner er oattraktiva, oälskade och fullständigt motbjudande, påminn er själva då att ni blir spelade med.

Skönheten i era själar, era hjärtan och ljuset som ni utgår ifrån, är så mycket mera kraftfullt än utseendet på den fysiska kroppen.

Ja ni arbetar alla mot att omvända åldringsprocessen. Hur länge det kommer att ta är diskutabelt. Under tiden måste ni göda den inre själen, den inre kvalitén av ljuset och skönheten.

 

Det finns en övning vi vill att ni alla ska utföra och detta föreslår jag att ni gör med alla ni känner. Alla personer ni känner behöver uppriktigt skriva ner allt om er som är vackert, inget som har med er fysiska kropp att göra, utan er själv, eran inre själs kvalité. Vad det är med er som attraherar dem, som håller dem i erat utrymme, och ni ska göra detsamma för dem.

Det här ska vara ett föreningsprojekt, och alla av er här, snälla fråga denna kanalen att göra detta till ett världsomfattande projekt för alla, att göra detta.

Det är inte begränsat till gruppen vi arbetar med just nu.

Ju mer ni göder ljuset av självet, inte egot, vi göder ljuset av självet, ju starkare blir ni och den inre glöden skiner igenom.

Ni har känt det inuti er själva, ni har sett det i andra - det är bara just något speciellt med dem. Det är det som vi vill att ni ska komma i kontakt med, att fokusera på. Det är det som ska föda kärleken mellan er alla.

 

Häxan erbjuder er inte bara erbjudandet av visdom, inte bara mognad, utan uppskattandet av självet som upptäcks och blir ägt.

Häxan i formen av Den Höga Prästinnan vet exakt vad hon är kapabel till. Hon har töjt på gränserna, hon har utforskat, hon har äventyrat till kungariken där kanske bara dårar skulle trampa på, och när hon har gjort det så har hon lärt sig om sig själv.

Låt mig vid denna punkt säga att jag refererar till henne på grund av Den Höga Prästinnan och häxan arketyperna, men hon existerar i varje man lika mycket som hon gör i varje kvinna.

Att omfamna hennes energier ska accelerera processen av att känna igen de uppskattade kvalitéer som ni fortfarande inte äger. Jag försäkrar er, att när ni rört er bakom ytan av det yttre och ni penetrerar djupet av den sanna essensen, visdomen, ljuset, kraften och kärleken som existerar i varje själ, så kommer förändringar bortom eran storslagnaste fantasi att ta plats.

 

Eran energi ska skifta och ändras, hur ni känner om er själva och livet skall ändras dramatiskt.

Hur ni ser er själva, hur andra ser på er kommer också att bli  väldigt annorlunda, och i och med detta så menar jag i ramen av sinnet.

I området av kärlek kommer ni att använda den kraftfulla "magin" i omkastade kommatecken av kvantteori mekaniken.

 

Det finns en vetenskap om allting. Vetenskaplig fakta är att energin existerar överallt. Energi kan aldrig upphöra att existera. Den förvandlas eller omvandlas men kan aldrig inte existera, så därför att använda vetenskapen av sinnet är ni kapabla till att transformera hur ni använder vetenskapen av energi i eran kropp och i eran yttre värld.

Därför under denna tid nu, fira faktumet att häxan, Den Höga Prästinnan, är redo att stå före er och guida er in i kungariket av era autentiska själv, till de platser där era skatter väntar på er. Så låt oss inte försena detta mer, det är dags för er att möta eran häxa.

Stäng era ögon om ni inte har gjort det redan och öppna eran energi att andas in ljuset och kraften av Oändlig Källa, och när ni andas ut så släpp ut allt som er kropp som kanske orsakar er stress och oro.

Varje gång ni andas in, andas in Oändlig Källa och andas ut allting som orsakar stress och ångest.

Ytterligare ett djupt andetag fyller alla både större och mindre chakran i eran kropp med den oändliga energin av ljus och avkoppling.

 

Föreställ er en utsökt vis gammal kvinna manifesteras för er. Ni ser Den Höga Prästinnans kvalitéer inom henne. Titta in i hennes ögon så kan ni se visdomen, ni ser all kunskap som existerar djupt inom henne, och ni är ödmjuka av kraften som flödar ut genom hennes ögon och genom hjärtat, en kraft som ni faktiskt har definierat, i många många år.

Det är eran Gudomliga rättighet att omstrukturera denna energi medvetet. Ni har förtjänat rättigheten att kanalisera denna kraft in i varje area av era liv, oavsett gällande jord ålder.

 

Placera handflatorna av båda era händer mot handflatorna på häxan och känn hennes energi penetrera chakrana i era handflator, den rör sig sedan in i eran kropp och helt enkelt erfar kontakten med denna del av er.

Den Höga Prästinnan förstår det Heliga Språket av Naturen. Hon är ett med Moder Jord och Fader Himmel.

Det Heliga Äktenskapet av det Heliga Kvinnliga och Maskulina har tagit plats inom henne och det är en inre kärnstyrka som få har fått erfara.

Det är den inre kärnstyrkan som ni nu är redo för att absorbera i DNA´t av eran gällande kropp, och nu när ni är redo, ta ett djupt andetag när ni öppnar eran energi medvetet och tillåt den att röra sig in i cellerna och in i DNA´t i era kroppar.

Det här är kraften i er balanserad i kraft - själ och vetenskap i perfekt jämvikt. Ni vet eran sanning, ni har omfamnat många aspekter av det autentiska självet, och världen är sedd väldigt annorlunda genom häxans ögon.

 

Medan detta pågår så blir hon flytande och blir ett med er. Den flytande energin har möjlighet att flyta genom er ohindrat, kopplat till varje aspekt av er som behöver hennes ljus hennes visdom och hennes kraft, hennes mogenhet på en spirituell och känslomässig nivå, och hon lär er att vara den kloke observatören.

Energin av Den Höga Prästinnan sätter sig i erat hjärtchakra. Hon ska lära er kärlekens magi som uttryck genom de kloka. Hon ger en större förståelse för ovillkorlig kärlek, och det är kombinationen av dessa två energier som arbetar genom er och med er och som kommer att anbringa stor förändring och splittra illusionerna, tar bort fönsterluckorna, lämnar er med bara en sak och det är sanningen, sanningen som ni har kallat på.

Fortsätt att andas in djupt och andas ut för fullt medan dessa energier behöver lite tid för att slå sig ner inom er.

Känn närvaron av Moder Jord som stöttar er, närvaron av Fader Himmel som skiner över er, vakar över er, och deras kombinerade energier skyddar och guidar er.

Moder Jord och Fader Himmel arbetar hand i hand. Ni blir också förberedda på energierna i annalkandet av Den Helige Guden. Detta är energin som vi ska arbeta med härnäst.

Under denna speciella tid av att tämja visdomen av häxan, så kommer ni att hamna i en position att förstå eran egen maskulina energi. Just nu så ser ni kraften av erat feminina själv, gudinnan, fresterskan, krigerskan, alla dessa kombinerade energier, mamman, jungfrun, födaren, alla av de här finns inom er och ni upptäcker vilken av dessa aspekter som är er styrka, vilken av dessa aspekter är i sanning er sanning och vem ni i sanning är.

I ögonblicket som ni accepterar detta och ni älskar er själva som det, då får ni möjlighet att se kraften i erat Gud-själv, erat maskulina själv i hans sanning.

Ta en paus nu och kalla in vilka andra energier som krävs nu för att stödja  eran healing eller eran frigörelse, vad som ni än väljer.

Vet att under den speciella tiden av Påsken kommer erat högre själv att välja vad ni ska dö till och vad ni ska bli återfödd till. Detta blir gjort i syftet av att åsidosätta det lägre egot.

Allt ni behöver göra är att observera vad ni går igenom denna tid så vet ni, kapitulera och tillåt dt hända.

 

Jag, Kuthumi, skapar nu en kraftfull gyllene sköld av ljus runt om er. Denna sköld börjar rikta vibrationer in i eran kropp som ska stödja bortdrivandet av implantatet som är kopplat till hologrammet vi talat om, som göder eran fruktan över att inte vara nog, av att inte vara perfekt, inte vara smal nog, rik nog, söt nog, intelligent nog.

Nu är det nog! Inget mer sådant här! 

 

Det är nu tid för den autentiska skönheten att lysa igenom och det är den helheten av vad häxan representerar.

I mänskliga fysiska termer så har hon förlorat ungdomens knubbighet men fortfarande så är hon utsökt, därför så har hennes utsökthet inget att göra med hennes fysiska uppträdande, och allt att göra med hennes inre skönhet, därför är denna övningen så viktig.

 

Ta nu ett till djupt andetag, andas ut fullständigt nu när energierna kommer för att sätta sig lugnt inom er. Tacka Den Höga Prästinnan och Häxan energin för att de flyter ihop med er.

Erkänn att ni har medvetet och villigt omfamnat denna kärnstabiliseringskraft av alla visa själv representerade av Häxan och Den Höga Prästinnan.

Erkänn att ni har medvetet och villigt valt att bli den kloke observatören och handla bara i rätt ögonblick oavsett om (ni) är katten bland duvorna, eller den som kastar katten in mot duvorna. Detta är delen av rollen ni spelar denna gång.

Ni är förstöraren av illusionen, upprest i kärlek. Orsaken varför ni reser er i kärlek är för att ni gjort det valet att aldrig mer göda en illusion någonsin igen.

Tacka er själva för att ni är väljer att serva på det viset. Det är ofta betraktat som en svår position att vara i, hur som helst så är det en mäktig en att vara i, för att ni är den största katalysatorn  av förändring - splittrarna av det gamla ursprunget.

 

Fler och fler av er blir kallade att serva nu, att stiga in i splittrade illusioner, att bli katalysatorn eftersom andra vågen av uppstigningen kommer.

Ju mindre illusioner som finns, ju större chans att fler och fler själar rör sig genom den portöppningen. Ju längre illusionerna fortsätter, ju mer ansträngt och spänt kommer fönstret av förändring att kännas i slutet av det kommande året, därför ju mindre det är att vada genom, ju mindre okänsligt det är, ju lättare blir det att röra er genom alla nivåerna av eran uppstigning, och varje gång ni har ett uppenbarande, varje gång ni har insikter och varje gång ni bemästrar en aspekt av er själva, så uppstiger ni,

Därför är uppstigningen i grund och botten ett moment - till - moment erfarenhet. Uppstignings vågen vi talar om är en massiv kollektiv process det där är massiva insikter, uppenbarande, förändring och valet till att röra sig in till andra kungariken eller vägar att leva livet, varje gång blir mera enkelspårig.

 

Jag vill nu att ni grundar er själva i era kroppar och låtsas att era fötter faktiskt sjunker ner i Moder Jords Kropp. Låtsas att hennes energi stabilt sammankopplas med chakrana under era fotsulor och att ni två förenas på detta vis.

Era processer är Gudomligt stöttade av Fader Himmel, den upplysande energin vaktar över er båda, håller er båda och kommer med allt som ni behöver för att garantera att illusionen inte längre distraherar er.

 

Vet att denna energi ska stanna hos er i de närmaste sju dagarna. Under denna tid så skiftar ni och ändrar de feminina kvalitéerna inom er själva,  de förenas på en mer medveten och djupare nivå med eran sanna feminina kraft och aspekten på det feminina som är i sanning det autentiska ni.

Efter denna period så kommer eran energi att börja göra sig beredd på första steget till att integrera Gudsenergin, vilket kommer att ske 4:e April.

 

April är den månad som för med sig de mest kraftfulla energierna av förändring i form av eran yttre verklighet. Låt mig förklara detta i detalj så ingen får en panikattack!

Mars är den feminina kvalitén och intensiv som den är då eran uppmärksamhet är inom er. Den är relaterad till Kraften av Gudinnan, den är relaterad till Gudinnans möjlighet att göda det inre barnet, så det är om att upptäcka det som finns inom er, vad som är autentiskt. Och sedan i April kommer allting som varit inom er, att dyka upp i eran yttre verklighet.

Det är den maskulina kraften som börjar agera och saker materialiseras, struktureras och börjar falla på plats, och det ni har arbetat mot från Januari fram till 4.e April slår plötsligt rot, och det kan visa sig som så att erat liv blir omvälvande. Men allt som händer är att det som ni har arbetat med inombords, manifesteras nu i det yttre.

 

Titta därför framåt till en sann underbar förändring i era liv eftersom energierna rör sig nu. Ni ska ha känslan av att era liv rör på sig och ni kan börja.

 

Allt det här är erat val, annars skulle ni inte lyssna till dessa ord, eller för dem som läser dessa ord i framtiden så har ni dragit på er det här på er själva eftersom ni är redo för det.

Ni har förtjänat rätten att veta vem ni i sanning är, vad ni är kapabla till, och i positionen ni befinner er i att göra stora förändringar.

 

Jag, Kuthumi, står mellan er alla och jag står med er ensam. Jag kan göra det eftersom vi alla är en och inte separerade. Ni är på en resa att ta fullt ansvar för er själva, ägandes av varenda aspekt av eran sanning, och rör er genom, skär er genom om ni måste, alla illusioner som distraherar er från sanningen, eller som försöker att övertyga er om att ni är beroende av en källa utanför er själva, i form av en annan människa, ett annat trossystem, uppfattning, attityd, projektion, vad det än är.

Lyssna till erat eget hjärta, lyssna till eran egen instinkt och ni ska alltid veta sanningen.

 

En del kommer att föröka och övertyga er att Jag, Kuthumi, och de andra Mästarna är av mörkret, om så är fallet, så vet ni nu det, vad gör ni då här?

Om ni någonsin haft en antydan om, en stark känsla av att vi är mörka så frågar jag er igen, vad gör ni här? Varför ärar ni inte eran sanning? Om det verkligen är er sanning!

 

Så Käraste, jag lämnar er med detta att fundera på. Det finns bara en verkligt kraftfull sanning som existerar som alla kan veta, och ska veta, och det är den som existerar inom er, i kärndelen av er, och ju mer ni gör er av med de gamla sätten och fokuserar på att bryta er ur varje ursprung som existerar som göder illusionen, då är ni på väg i rätt riktning.

 

Må ljuset, sanningen och kärleken av allt som är, det högsta och renaste ljuset, sanning och kärlek avslöja sig själv för er och avslöja all sanning för er, och om vi är mörka som andra har sagt, så kommer den sanningen att avslöja sig också.

Oavsett så älskar jag er! Må fred och välsignelser vara med er.

Jag är Kuthumi, Chohan av den Gyllene Strålen av Kärlek och Visdom och jag hälsar er och välsignar er i Kärlek.

Adonai.

 

                                    Översatt av nera Mars 2008

 

Av: -pson-

Datum för publicering

  • 2008-03-29
Anmäl
2008-03-29 16:05 #1 av: Solar

Tusind tack Nera for den fine oversättelse -

 

kram

 

Solar

Anmäl
2008-03-29 18:44 #2 av: nera

Varsegod Solar! Nöjet var helt på min sida. Är bara jättekul att kunna hjälpa till att få ut dessa kloka visa ord från Kuthumi som vi alla så väl behöver få ta del av. Jag fick en stor portion sinnesro av att läsa denna text. Mycket föll på plats för mig.

Kram tebax Skrattande

Anmäl
2008-03-30 17:58 #3 av: Ayena_old

Mycket intressant och läsvärt. Nu ska jag bara kopiera ner texten till ett Word-dokument så jag kan skriva ut den.

Ja, det känns väldigt bra att läsa texten!

Anmäl
2008-03-30 20:05 #4 av: Ayena_old

Sitter här och funderar på om det är för sent nu. Detta skulle ju börja ske den 21:e mars och vi har nu den 30:e. Finns energin fortfarande ?

Anmäl
2008-03-30 21:04 #5 av: pson

Jag ser det som en energi aktivering som hade sin början den 21:e, men som det står i ett stycke :

Det kommer att ta som längst tolv till sexton veckor för implantatet att fullständigt lösa upp sig, och för er att spola ut dessa avtryck som ligger i era DNA.

Och energi försvinner ju aldrig, utan går i vågor och avlöser varandra =)  

Det är inte försent, för oavsett om man inte läser det förrän nu, så har det ju hänt, och det kan ge svar på varför man upplevt vissa saker, och varför man mått annorlunda osv...  =)  

Anmäl
2008-03-30 21:51 #6 av: nera

Nej, det är inte försent, för han säger ju det på slutet i kanaliseringen också:

Allt det här är erat val, annars skulle ni inte lyssna till dessa ord, eller för dem som läser dessa ord i framtiden så har ni dragit på er det här på er själva eftersom ni är redo för det.

Alltså, kan det ju inte spela någon roll när man läser det. Det gäller ju ändå, för förändringen är redan på gång, oavsett om vi är medvetna om det eller ej.

Anmäl
2008-03-30 22:32 #7 av: Ayena_old

OK - då förstår jag! Visst har jag känt av denna energi, att den satt igång.

Men det är ju oerhört värdefullt om man får bekräftelse på att det man känner verkligen sker.

Anmäl
2008-03-31 10:42 #8 av: nera

# 7 Visst är det det = ) Det underlättar alltihopa tycker jag Glad

Anmäl
2008-03-31 21:59 #9 av: nera

Apropå att ens inre ska nu manifesters i det yttre så har det då redan börjat! I helgen när jag var och hyrde film på filmuthyrnings butiken med min son, så kunde jag inte låta bli att reagera över hur oerhört många nyutkomna hyrfilmer som bara handlade om våld, mord och elände. Skräckterror eller också så var det  kroppsfixeringar!! Fy då vad jag höll på att explodera över alltihopa. Har de brist på fantasi när de gör film eller?? Men i samma veva som jag kännde mig upprörd, så tänkte jag på Kuthumis ord att tänka sig för vad man lägger sin energi på, och då kändes det mycket bättre.  = )

Men det jag skulle komma till var att jag har inte tänkt så mycket på det förut vilka sorts filmer som stått i hyllorna, eller visas på tv, men just nu ihelgen så blev jag helt bestört vilka ämnen som filmerna  baseras på! Snacka om att det inte är alls konstigt hur världen ser ut alltså. 

Lika så råkade jag se reklam på tv om modeller och hur smala alla ska vara, då tänkte jag igen på all denna fixering vid det yttre som han skriver om i sin kanalisering. För att inte snacka om  just hur de gör reklamen för barn och deras leksaker..oj oj..snacka om och stötta fixeringen vid det yttre...Ja, det finns mycket i vårat samhälle att regarea på som vi blir matade med vareviga dag. Det står en upp i halsen när man börjar tänka efter...

Nåja, ville bara kommentera detta..Fot i munnnen

Anmäl
2008-03-31 23:47 #10 av: Solar

Ja du har helt rät Nera - jag tycker det samma -

vold frambringer mera vold -

merkligt at filmproducenterne inte kan räkne det ut - dom går kun efter pengene här och nu och shiter i samhellet/samfundet

men igen må vi venta på at dom mennesker utveckler sig så dom selv kan se alt hva dom har gjort er fel -

kram

 

Solar

Anmäl
2008-03-31 23:55 #11 av: Gahella

Tack ännu en gång Nera för översättning, alltid skönt att få veta vad som händer i och utanför sig själv.


Anmäl
2008-04-01 00:17 #12 av: nera

Skrattande

Anmäl
2008-04-01 17:11 #13 av: shintaida

Det var inte utan tårar som jag läste igenom Din översättning, Nera! Det hände något med mig när jag läste det!

Jag är alldeles darrig och tårögd OCH betänksam!

Tack, Nera, för översättningen. Den kom i god jord, så att säga.

*kram* och med Stjärnljus // Shintaida

Anmäl
2008-04-01 17:47 #14 av: nera

Ja det är många tänkvärda saker att bli berörd över i denna text Skrattande *Kram tillbaks* Shintaida

Anmäl
2008-04-01 19:42 #15 av: Ayena_old

Jag fick en bild över hur denna Prästinna ser ut. Funderar på att försöka måla ner det! Önskar bara jag hade en större duk eftersom hon kräver lite storlek Glad

Anmäl
2008-04-01 20:14 #16 av: pson

#15 du kan ju skissa ner henne sålänge Ayena, så hon inte hinner blekna, och så när duken dyker upp, så kan du överföra henne på den   =)

Anmäl
2008-04-01 21:38 #17 av: Ayena_old

Jag ska göra det! Bra idé Glad

Anmäl
2008-04-01 22:58 #18 av: nera

Jaa vad kul Ayena! Hoppas att du vill dela med dig av bilden här sen Glad

Anmäl
2008-04-02 00:00 #19 av: Ayena_old

Jag har en gammal duk som är stor och som jag skulle kunna måla över. Men jag ska först skissa på en teckning. Där saknas en del detaljer som jag ska försöka få fram i morgon när jag inte är så trött. Men det kan också vara så att detaljerna kommer när man målar, att bilden växer fram. Jag är lite ringrostig just att måla från själva känslan och strunta i tekniken. Det var ju så när jag gick på konstnärsutbildningen att ju mer jag lärde mig ju mindre vågade jag lita till själva ursprungskänslan till måleriet.

Anmäl
2008-04-02 00:02 #20 av: nera

Det blir säkert bra ska du se Ayena! = ) Är jäääättenyfiken Flört

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.