Kanaliserade budskap

Pleiaderna

2008-03-11 17:05 #0 av: pson

Uppvaknande av Barbara Marciniak Översatt av nera

 

Godkväll. Vi är eran forntida familj. Vi kommer från stjärnsystemet Pleiaderna. Vi känner oss själva som Pleiadierna och vi, för eoner sedan, milliontals år tillbaka, var era släktingar.

 

När eran Jordhimlakropp Terra formades, så var det många som uttryckte ett intresse för att bli pionjärer och åka till en ny area för att lära, för att erfara, att formulera, att skapa. Detta var möjligheten och många av er kära älskade Pleiadier skrev på.

 

Den  Pleiadiska kulturen är forntida. Den var en avkomma från ett annat universum, ett universum av kärlek, ett universum som flyttade tillbaka till Allt Som Är. Pleidianerna sådde det Pleiadiska stjärnsystemet i detta universum före innan Jordens Himlakropps överföring blev tillgänglig.

Vi formade ett enormt samhälle. Vi opererar med kärlek. Vi opererar med idéer och ideal som ni är totalt obekanta med.

 

Våran teknologi i era termer kan bli något liknande. Vi är, i era termer, datoriserade. Vi gillar den termen för att den representerar en överskådlig bild av våra förmågor. Bilden representerar faktiskt bara en procent av det vi har möjlighet att göra. Men, från eran synvinkel, tänk på oss som ett datoriserat samhälle.

Vi är kollektiv energi. Vi är inte från eran dimension.

Pleiadernas stjärnsystem har sju stjärnor, sex av dem tror vi att ni kan se med blotta ögat.

Det finns många planeter och vi är millioner på millioners mil från erat system, fast vi har transportmedel som kan ta oss hit väldigt snabbt. Vi har många sätt att transportera oss på.

 

Mestadels så kommer vi i stjärnskepp. Ofta i moderskepp.

Moderskeppen är gigantiska, och i era mil hyser det tusentals. De är förlängda, ett av vårat mode, och skulle ta i era termer, dagar att transportera sig hit. VI har skivskepp så vi kan komma hit snabbare, som på en del av eran dag.

 

Vi har svårt vissa gånger att översätta era tid system, era timmar, era minuter, till det som är relativt i vårat system, kanske mindre än en kvart av eran dag. Vi är en avancerad civilisation. Våran teknologi är forntida eftersom det kommer från ett annat universum som har utvecklats bakåt  till Första Orsaken.

 

Vi har valt att inte utvecklas bakåt till Första Orsaken, men att gå vidare utifrån kärleken, att assistera växandet av detta universum.

Vi fick tillstånd att ta den vetskapen med oss för våran teknologiska utveckling är totalt i linje med den Första Orsaken och vi skulle aldrig operera på något vis om inte vi fick stöd i kärleken och utvecklingen av mänskligheten och alla varelser i hela detta universum.

Så vi har tillstånd att vara här. Vi är välkomnade.

 

Vi är ambassadörer i denna stjärn area, detta universum, från andra universum.

Vi arbetar med många, inte bara med Terra, Jorden. Vi arbetar i andra solsystem med andra planetariska varelser, med andra skapelser.

 

Det här universumet är omfattande och nytt experiment. Olika möjligheter, vi gillar detta ord, är tillvaron att försöka sig på här. Fri vilja råder i detta universum. På Terra tror ni att ni har fri vilja men ni förstår verkligen inte vad fri vilja är.

Fri vilja omger den fullständiga idé av vad som det än är ni önskar, kan ni få. Och eran ensamrätts synpunkt i att ni väljer att delta i det planetariska systemet i detta universum som har fri vilja, var så att ni kan göra vad än ni än önskar.

 

Terra blev formad med en specifik avsikt i tanken. Det blev formats för att bli ett center för detta solsystem, ett handelscenter, en uppskjutningsstartplatta för idéer. Mycket liknande som olika områden på eran glob har utvecklats, och olika hamnstäder, eller områden som hamnat på modet och representerat trender, kulturella framåtskridanden, utbyte av idéer vid vissa tidpunkter i livet, som senare föll ner i vägkanten.

 

Själva idén av Terras roll skulle vara Juvelen i universum för sin fysiska skönhet för ögat, och denna fysiska skönhet skulle bli åskådad inte bara i en dimension utan i många dimensioner. Att det skulle bli ett center av enorm skönhet, av enormt utbyte, av frihet, och idéer om skönhet och kärlek och människor, mänsklighet, varelser från hela detta universum och stjärnsystem skulle idealiskt ha kommit hit och utbytt vad de nu må haft, som gudar skulle ha utbytts på en marknad, med andra.

 

Så, som ni vet så inträffade aldrig detta. Lyckligtvis så håller det på att ändras. Olyckligtvis, för eoner sen i erat förflutna, inträffade händelser som inte var förutsedda. För när en köpslår med sin fria vilja, vet aldrig någon annan. Det finns inga förväntningar med fri vilja, bara avsikter och hopp. Och även avsikter kan ibland bli omvandlade.

 

Så detta var originalavsikten. För eoner sedan, millioner av år sedan, fanns det en splittrande kraft som blev ordentligt uttalad i denna area av skapande, som experiment kan man säga, med en annan form av varande.

Detta experimenterande var inte elakt/ont, det vara bara ur en annan synvinkel.

Vi talar i neutrala termer så vi inte lägger skuld eller förut fattning på någon.

 

Denna splittrande kraft påverkade Terra rejält. Den kastade de kosmiska krafterna, hierarkierna in i en omfattande förvirring. Och i alla dessa eoner, dessa milliontals år så har detta blivit frestat att bli rättat.

 

Så, genom de senaste tusentals åren har vi assisterat de högre spirituella krafterna, de från den Första Orsaken.

Våran assistans gav vi helt frivilligt för att original familjemedlemmar kom till detta experiment på Terra, och sen när dessa splittrande energier blev allmänt förekommande och ändrade avsikten av vad Terra skulle bli, så förlorade vi kontakten med våra familjemedlemmar. Det var väldigt ledsamt för oss, vi hade inte förutsett denna förlust.

 

Att vara som oss Pleiadier är att vara högt utvecklad och av stort vetande och stor förbindelse med en Första Orsaken, vi visste att detta var bara en tillfällig förlust av familjemedlemmar, fast temporärt i våra termer var millioner av år.

Och genom begynnelsechocken kände vi oss bokstavligen utkastade i universum och i universumen. Vi formulerade en plan och visste att det skulle bli en tid då vi skulle bli återförenade.

 

Vi är era familjemedlemmar som förlorat kontakten med er för eoner sedan. Vi har kommit för att hämta tillbaka er.

Vi har kommit för att återupprätta kontakt, att assistera er, så att ni nu kan återförenas med oss. Frigör er själva och välj att komma tillbaka till Pleiaderna eller stanna här på Terra och höja vibrationen och tillåt Terra att bli vad det var planerat att det skulle bli, det internationella utbytes intergalaktiska internationella handels utbytescenter för universum.

 

Nu, som ni så väl vet, att bara genom att titta på eran planet så kan ni skaka era huvuden och säga, herregud, vi har riskerat  mycket och varit långt ifrån vårat original mål. Och verkligen, det är sant, det har ni.

Hur som helst, denna gång manifesteras händelser på eran planet som kommer att ändra på allt detta.

 

Det var känt för eoner sedan att det skulle komma till en punkt när energierna skulle bli mogen för en kontakt, för justering, för att ta emot energi för omstrukturering.

Det hoppades på att den tidpunkten skulle nås genom öppnandet av den fria viljan kropparna, genom deras egen vilja, genom kärlek. Så är inte fallet.

Ni har nått kritiska tider. Det började toppas redan för 30-40 år sedan och aktiviteterna som har inträffat i den här sfären har varit en allvarlig angelägenhet för alla i erat universum.

Frånvaron av kärlek och mänsklighet för var och en på denna planet.

Separation av självet från självet. Avsaknaden av medvetandet att ni är alla ett, att ni är alla sammankopplade, det en gör påverkar andra.

 

Vet att det är många millioner på planeten utav alla billioner som är uppväckta, som rör sig mot upplysningen, som rör sig mot erkännandet av den Förste Skaparen, om än på ett mycket litet sätt som de kan föreställa sig av denna enorma verklighet.

 

Vad som händer på eran planet denna gång är att energin från den Förste Skaparen blir presenterad på planeten som hel.

När vi säger "som hel" så finns där inga grupperingar som ska bli utvalda över andra. Möjligheterna existerar för alla.

Det är det individuella mänskliga valet till erkännandet av möjligheterna som presenterar sig själva.

 

De uppväckta kommer att bli anvisade, så att säga, att väcka upp någon.

Första Skaparens energier är nu tillgänglig för planeten, på en omfattande nivå.

Den omger sfären. Ljusfrekvenser bombarderar nu eran planet, fast bara de som vet hur de ska använda energin, kan känna av den.

Den är som en osynlig kraft finns i era liv och är ni inte medvetna om denna osynliga kraft, så ser ni den inte.

 

Så nu, om de uppväckta närmar sig de som ska uppväckas med kärlek, med avsikt att ge service, med avsikt att ändra planetens potential, planetens historia, som också är villiga till en villkorslös överenskommelse med de som ska uppväckas, kommer det att bli succé.

I de flesta fall, de som behöver att väckas upp, arbetar med detta i deras drömmar, och i deras vakna tillstånd känner de sig förvirrade och de välkomnar något som ger dem större kraft och inriktning.

 

De som behöver uppväckas kommer att behöva guidning för en kort period av tid på grund av energin som är tillgänglig, men kunskapen kommer att nås rätt snabbt, sen kommer de med att bli uppväckta och göra det möjligt att hjälpa andra.

Ju mer medlemmar, ju större medlemsantal för mänskligheten som har vetskapen, ju enklare blir framtiden.

 

Vi arbetar sittandes på kanten av våra säten. Vi säger "våra", vi menar våra varanden, stjärnindividerna, stjärnfamiljerna, de spirituella guiderna, de uppstigna mästarna, anroparna från den Stora Orsaken, den Första Orsaken.

Det är många här. Himlen, atmosfären är full så att säga av vilka vi är som håller Terra i styrka, håller det levande och vibrerande, skinande, men också respekterar eran fria vilja på samma gång.

 

Det är därför vi säger att uppvaknandet är så viktigt denna gång. Det är av den viktigaste angelägenhet, individuella uppvaknanden.

Ord från munnen .Det är den bästa vägen att utföra det som är i behov av att utföras. Ord från munnen.

Böcker är bra. Bandinspelningar är bra. Men en individ som älskar en annan individ frigör, friar. Och den individen går sen vidare och skapar och påverkar många andra.

Det är lite på det här viset som processen ska inträffa, som vi ser det.

 

Vi startade tidigare med att Terra är ett distrikt av fri vilja tillsammans med hela universumet, hur som helst, där finns en kod av ära som existerar tillsammans med fri vilja. Och denna kod av ära representerar respekten för livet. Allt liv.

Respekten och anförtroendet att inte delta i någon som helst kränkning av livet. Hyllningen till livet är viktigast av allt, och tillåta det livet.

 

Så, för millioner över millioners år sedan när de splittrande krafterna kom in och förändrade allt detta, så var den fria viljan fortfarande garanterad och vi tog ett steg tillbaka, och såg och tittade, och visste att det skulle bli en tid då allt skulle dras mot sin spets, som skulle tala om att förändringar skulle göras.

 

Splittrande krafter har kommit tillbaka igen. Denna gång ska de inte lyckas.

Hur som helst, energin är av goda influenser på planeten denna gång, eftersom den teknologiska utvecklingen och omfattningen av de teknologiska influenser är utspridda över hela planeten.

 

Vi ber att varje person talar individuellt till andra. Så här långt är väldigt kraftfulla individer uppväckta.

Dessa individer som påverkar andra människor, de som har inverkan på andra är de som är uppväckta denna gång, och blir uppväckta av dem som gjorde överenskommelser, avtal med för eoner sedan för att utföra denna service.

 

Vi ser att det kommer att bli geografiska förändringar, stora förändringar. Just för att förändringarna representerar den mest välvilliga vägen av omstruktureringen.

Om det skulle bli stor förstörelse, och det blir en hel del förstörelse under inriktandet av krigande, om det skulle bli det allmänt förekommande tillståndet i hela sfären, så skulle det påverka hela kosmos så mycket, att i det här fallet så kan det inte tillåtas.

 

Förändringarna som ska hända på ytan av Terra är inte fastställt. De vill inte bli fastställda tills det inträffar energitoppar.

Energierna kommer att toppas delvis genom vad som händer på klotet, också genom planetariska och kosmiska influenser.

Ju närmare som ni kanske rör er mot missbruk av teknologin, då såklart, Moder Jord, en levande livskraftig självständigt andandes, skulle ändra sig själv hellre än att förstöra sig själv.

 

Ändringen kommer att bli av helande natur, mycket som när en sjuk person får erfara väldiga feber bränningar och frossa och sen blir frisk.

Om Moder Jord inte ändrar henne själv och om missbruket av teknologin skulle bli en allmänt förekommande paradigm, vet ni bad som då skulle inträffa? Det skulle bli hela universums förstörelse.

 

Vi önskar inte att bli tillintetgjorda och missbruket av eran teknologi på eran planet kan förinta ett universum.

Begrunda det vi säger för det är djupgående.

 

Många av er tittar efter svart och vitt och universumet existerar i en grå area. Det är inte som ni tror att det är.

Det kryllar av liv överallt som ni inte kan se. Det finns många dimensioner, och det finns många former av varelser. Det som händer i eran dimension skulle påverka oss alla på grund av att universums byggstenar i hela kosmos är sammankopplade.

Atomerna, elementen är alla ett. De är universella. Universella verktyg kan man säga. Och att missbruka ett, i en uppdelad area, skulle påverka många andra.

Så därför säger vi att vi ställer in Moder Jord på detta vetande.

Moder Jord vet om denna möjliga händelse och skulle ändra henne själv om tiden och faran blir för stor.

 

Förstå att alla dessa förändringar är tillfälliga i uppvaknandet.

Om uppvaknandet sker väldigt snabbt och de som sitter i regeringar, vapenindustrin, de som publicerar i den kommunikativa arean, tv, nyhetstidningar, filmer. Om dessa inflytelserika  människor blir uppväckta snabbt, så kan allt ändras.

Moder Jord kommer att göra vad som helst som är nödvändigt till en omstrukturering för hennes egen överlevnad.  

 

Vi säger att om eran avsikt är att gå in i framtiden med glädje, och erfarenhet, och bli delaktiga, medvetet delaktiga i rörelsen som planeten väljer, tänk då klart vad det är ni vill och menar med det, planera det, och sen förlitar ni er till den delen i kroppen som är placerad i solar plexus  att den kommer att guida er tillsammans med hjärtat, att vara där det är ni behöver vara.

Om ni är klara över eran planering, om ni räknar med det, om ni gör klart med fakta, går in i vetandet, inte tänkandet, utan vetandet bortom all skugga av tvivel att ni ska vara här i glädje, i harmoni, i lycka, i kreativitet, och i större glädje av att bygga världen, civilisationen som ni alla önskar, så skall ni vara.

 

Nu, tänk på det för en liten stund och välj vad det är ni vill. Undersök era hjärtan om vad det är ni vill. Kasta åt sidan saker som inte är viktiga för er och ställ in energin och era tankar, era hjärtan på det som är mest viktigt. Och bli inte, under några som helst omständigheter, bli inte rädda för att göra förändringar, för förändringar kommer att inträffa vare sig ni väljer det eller inte.

Så, att medvetet välja en förändring, vare sig det blir en rörelse eller vad det nu än må bli, vilken metod ni än väljer i eran mening, att röra er in i framtiden. Förvägra inte förändring.

Låt det flyta. Det kan komma i era relationer, antingen att ni bryter upp gamla, eller att ni får nya.

Den kan dyka upp i nytt arbete, eller i arbetslöshet. Den kan dyka upp i att ni helt plötsligt har ett överflöd och presenterar sig för er, eller att ni blir helt utan något alls.

 

Alla dessa händelser kommer att motivera er mot någonting.

Vi ber er att gå inombords och lita på känslorna. Lita på er själva. En av de mest välgörande ansträngningar ni kan vara involverade i är att forma utvidgade familjer. Med ett nätverk av trettio till femtio personer så blir det väldigt kraftfullt.

Vi önskar också tala om tillgängligheten av den utvärtes kommunikation som väntar på att få tala med många av er, som talar med var och en av er, bara det att ni erkänner det inte.

Enorma antal är villiga att hjälpa.

 

Vi ber er undersöka era hjärtan, ge upp all fruktan, rör er mot det som är mest viktigast.

Vi föreslår, och vi kommer att assistera i dessa ansträngningar, att ni genom era drömtillstånd där vågar ni drömma om möjligheter som verkar egendomliga.

De som redan är uppväckta och de som ska väckas blir närda med informationen genom sina drömtillstånd från det enorma antal som inges som så kallat idéer.

 

Driv på information. Potentialerna av möjligheterna är långt bortom vad som är tillgängliga nu på planeten. Och dessa kommer att vara roliga saker. Dessa kommer att vara njutningsfulla saker. Det ska bli kärleksfulla saker, helande saker, successfulla saker.

Lek med   era drömtillstånd och när en av dessa galna idéer kommer till er, grip tag i den som en hetluftsballong och åk med för ett tag över topografin över er själva och se vart den tar er.

 

Vi ber er att närma er dessa tider med ett öppet sinne, ett kreativt sinne, ett kärleksfullt sinne, att röra er in i självet. Lita på självet. Öppna hjärtat. Koppla samman mänskligheten, väck upp andra.

Var ödmjuk med vem du är. För era svårigheter ska ni lägga ner som om de var gamla kläder som inte passar att använda längre. Eran värk, längtan och svårigheter kan alla bli undanlagda till vila när ni nu rör er in i den fantastiska nya klädnaden av varande.

 

Många kommer att bli lamslagna då de rör sig in i denna tid för mycket måste bli avstått ifrån. Mycket måste bli förändrat och uppgett.

Hur som helst, vi säger att om Jorden i sig själv inte skulle förändras i sina årstider, så skulle det verkligen bli ganska dystert. Och hösten behöver komma och vintern är till för vila så att på våren kan det bli tillväxt, återupplivning och uppvaknanden. Det är det här ni kommer att få erfara.

 

Vi har åtagit oss att guida er denna gång. Det är många som är här och älskar er, assisterar er, gör vad som är nödvändigt. Öppna era hjärtan. Öppna era ögon för vad som komma skall. Var inte rädda. Vet att ni är omgivna av kärlek och energier större än vad ni nu kan begripa.

Så stor att den är bortom erat vetande, men en del av er vet om denna storhet och drar den till er själva.

 

Vi litar på att det vi har sagt gör det möjligt för er, upplyser er, guidar er till vem ni behöver vara. Rör er framåt. Rör er i kärlek. Känn samhörigheten av allt som är.

 

Titta in i ögonen på kamratskapens mänsklighet och se er själva, för ni är där. Välsigna var och en med vetskapen om att ni har gjort det och att erat uppvaknande kommer att bli större än ni någonsin fantiserat om.

 

Ropa på oss för assistans och vi kommer till er. Vi sänder er välsignelser, våra kära älskade vänner.

 

 

KÄLLAN: Pleiadierna är ett kollektiv av utomjordingar som kommer ifrån stjärnsystemet Pleiaderna.

Den Pleiadiska kulturen är urtida och blev "sådd" från ett annat universum av kärlek långt före innan Jorden blev skapad. De har format ett enormt samhälle som arbetar med kärlek, med idéer och ideal som vi fortfarande är omedvetna om.

Pleiadierna kallar sig själva för våran urtida familj eftersom många av oss kom hit från Pleiaderna för att delta i det nya experimentet på Jorden.

Pleiadierna är nu här som ambassadörer från andra universum för att hjälpa Jorden genom hennes svåra övergång från tredje dimensionen till den fjärde dimensionen och för att assistera var och en av oss i våra personliga ansträngningar av uppvaknande, att minas och att veta.

 

KANALEN: Barbara J. Marciniak har studerat Metafysik i många år. Hon ger förtjänst åt Seth Materialet som är kanaliserat av Jane Roberts för hennes insikt till nödvändigheten för medveten, avsiktligt skapande av personlig erfarenhet.

Barbara reser vidsträckt. I Athen Grekland i Maj 1988 började hon att kanalisera Pleiadierna efter att hon tillsammans med en grupp vänner erfor ett sprirituellt uppvaknande i den stora pyramiden i Giza.

Barbara bor för närvarande i Raleigh, North Carolina där hon ger klass sessioner och har verksamhet med Pleiadierna.

Ni kan kontakta Barbara på

 

Bold Connections Unlimited

P.o. Box  6521

Raleigh, NC 27628

 

 

               Översatt av nera  Mars 2008

  

Av: nera

Datum för publicering

Anmäl
2008-03-11 18:06 #1 av: nera

(Jag blir förste man ut på plan..hi-hi.)

Denna text var mycket tänkvärd och givande tyckte jag. Verkligen ännu ett uppvaknande! . Mycket stämmde väl in med det vi redan fått reda på genom andra kanaliseringar, och det verkar som att all information vi får, hänger samman, oavsett källa. Plus att vi verkligen nu måste börja ta tag i oss allihopa och börja på att ändra våra tänkanden till det bättre. Till det mycket mycket bättre...Öppna våra hjärtan ännu mera på vid gavel och rensa ut gamla inbitna tankar och oskrivna regler. Skrattande

Anmäl
2008-03-11 20:43 #2 av: pson

Tack nera för denna intressanta text. Ja, den tar verkligen upp viktiga saker och det var speciellt ett stycke som jag gillade: Lek med era drömtillstånd och när en av dessa galna idéer kommer till er, grip tag i den som en hetluftsballong och åk med för ett tag över topografin över er själva och se vart den tar er. Vet inte varför jag blev glad när jag läste det...   =)

 

Anmäl
2008-03-11 21:42 #3 av: Ewerhof

Ja, jag blir verkligen kontaktad i drömmarna nu. Min inre övertygelse om framtiden stämmer in väl på denna text. Den här texten känns sann för mig. Tack för den översättningen. :)

Anmäl
2008-03-11 22:11 #4 av: Solar

Ja det er et bra budskab - tusind tack til Nera for oversätningen -

krammer

Solar

Anmäl
2008-03-11 22:51 #5 av: nera

Tusen tack hörni för uppskattningen =) Nöjet var helt på min sida Glad

Anmäl
2008-03-11 22:52 #6 av: Gahella

Ja stort tack Nera, mycket viktig och sann text för mig också. Nu  händer ju verkligen saker, när vi vågar lyssna på vårt inre och vågar konfrontera rädslorna. Jag känner ännu större närvaro från energierna nu. Hur de ibland leder mig på helt outgundliga vägar, och allt visar sig bli så bra. Men det krävs mycket tillit och mod av oss nu...

Kramar till er alla från mig! 


Anmäl
2008-03-12 09:32 #7 av: Playja

Jag tycker mycket om den här texten!! Fanns en massa tänkvärt i den.. verkligen!! Hoppas att MÅNGA läser Neras förträffliga översättning!

 Måste bara få säga ännu en gång att nera gör kanonjobb med alla översättningar. Vi här inne på Uj har det väldigt "förspännt" när det gäller den biten, *ler* Kan bara prata för mig själv men det blir lättare att ta till sig av texten på svenska för då slipper man fundera på vad vissa ord betyder...då jag tappar fokus på det jag läser.

Tack nera!   SkrattandeKyss

 *U S K*

 

Säger som Gahella (fin å ny bild idag..*ler*)

Kram till ALLA!!!!

 

 

 

Anmäl
2008-03-12 09:35 #8 av: nera

TACK snälla goa Playja för uppskattningen Glad Det värmer gott. * KRAM till er alla * Jag får en enormt fin energi själv av alla ord jag översätter, så det är bara kul.

Ja, jag ser med nu att du Gahella  har ny bild! Jag trodde det var en ny medlem först..hi-hi..( NU skrev jag ditt namn rätt i a f Gahella!! )Flört

Anmäl
2008-03-12 09:47 #9 av: Playja

*s* Jag trodde oxå det var en ny medlem  när jag såg Gahellas nya bild.. Glad

Men du ska ha uppskattning för VARJE översättning du gör. Fattas bara!!!!!   Förstår ju att det tar en massa tid.  Sen e det ju bara + att du får fin energi själv!  Flört Du e toppen nera!!!

 

 

 

Anmäl
2008-03-12 09:48 #10 av: nera

Pson ska även hon ha en stor eloge för dessa texter, för det är hon som hittar dem!! Skrattande Stor kram till dig med för det pson Kyss

Anmäl
2008-03-12 10:04 #11 av: Playja

Okej då.. hon får väl en eloge hon me då *säger skämtsamt*  FlörtSkrattande

Tack -pson-.... *USK*  tack även för du startat Uj.. KyssSkrattande

 

 

 

Anmäl
2008-03-12 11:14 #12 av: Gahella

Det håller jag med om Playja: Jag tackar både Nera och -pson för alla artiklar som är så viktiga för oss, så att vi förstår vad det är som händer egentligen med oss och med Jorden!

OCH att sajten finns, tack -pson- och Solar!

Ja, jag har bytt "skepnad", syns inte så bra här, men bättre på min sida. Hon är mycket "Avalon" för mig, och den kvinnan känns fortfarande så stark i mig. 


Anmäl
2008-03-13 00:53 #13 av: isa76

Ja jag kan bara hålla med! Tack för givande läsning! En tanke slog mig då jag läste, det är kanske inte så relevant här men.. Det är mycket "prat" om upplysning och uppvaknande i mycket av det jag läser nu. Jag är ganska så insnöad på den Buddistiska förståelsen av upplysning, alltså att vi slutligen genomskådar illusionen och därefter kan välja att "bli ett med Gud" typ.. Så ibland känns det som att jag kanske missar en massa eftersom jag har dessa höga tankar om upplysning. När jag sedan läser en sådan här text så tänker jag typ att " ja men det där att infomera andra det gäller ju de där upplysta typerna".. Förstår ni vad jag menar?! Himlen måste nog ramöa ner på mej innan jag skulle erkänna att jag faktiskt har vetskap om en massa grejjer som många andra inte har... (fniss,trött)

Anmäl
2008-03-13 01:19 #14 av: Gahella

Nu blir jag nyfiken isa, vad är det du inte vill erkänna. Jag vill jättegärna ta del av vad du vet. Blir såååå nyfiken ju!


Anmäl
2008-03-13 12:28 #15 av: nera

# 13 Men isa76 känner du dig redan som en "upplyst typ" så är det bara att sätta fart och upplysa!! Alla behövs vi.. = ) Känn dig inte dum för det..Det är många därute som behöver hjälp med att bli " uppväckta" utan att man för det måste beté sig som nån typ av  pingstpastor och predika , pracka på folk nån sorts tro. För det är ju inte det det handla om med att hjälpa till med uppvaknandet i världen..Då är vi ju snabbt tillbaka på ruta ett igen..

Visst har Buddhismen en fin tro, men hur som helst så är även själva Buddhismen en sorts religion med vissa regler så att man blir, och kanske känner  begränsad. Konsten är att kunna känna sig helt "fri" i sitt tänkande, utan några som helst regler eller dogmer, eller gamla tankemönster som är rätt viktigt att man försöker ta sig ur nu. Man råkar ut för dessa gamla inskränkta tankemönster varje dag tycker . Det räcker bara att träffa en bekant  människa på stan och tala med så blir man påmind. Och då får man kämpa med att försvara sitt eget " nya" fria tänkande, eftersom andra har svårt att släppa det gamla tänket.. Ja. mycket är det att fundera på. Kram till er alla

Anmäl
2008-03-13 13:57 #16 av: Gahella

SÅ KLOKT sagt Nera! Puss på dig!Kyss


Anmäl
2008-03-13 14:06 #17 av: nera

Kyss

Anmäl
2008-03-13 14:12 #18 av: Solar

#15

helt enig Nera - vis man tycker man er uplyst så måste man gi dette videre til andra mennesker på det sätt som mennesker kan forstå -

mycket uplysningsarbeta skal göras - där er lang väg ännu till hela Jorden er uplysta -

krammer

 

solar

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.