Artiklar

Det Globala Skapelsefältet Och Dess Osynliga Kors

2009-03-28 17:54 #0 av: BigBear

Mera från Mayakulturens genier

För vår förståelse av det förflutna tycks föreställningarna om världsträdet, de fyra riktningarna & de 13 gudomligheterna att vara högst meningsfulla, eftersom att de förklarar viktiga händelser i de 13 baktunerna i den stora cykeln.

Man kan beskriva mänsklighetens historia som utvecklats, genom den stora cykelns 13 himlar som en vågrörelse och det är världs trädet, eller det himmelska korset, om man vill kalla det så, som har fungerat som en våggenerator, som drivit mänsklighetens historia framåt. Det är då inte speciellt förvånande att världsträdet, lika så talen 7 & 13 har haft en central plats i nästan alla folks mytologier.

Detta världsträd skapar vågliknande växlingar mellan dualistiska och enhetliga skapelsefält, som djupt påverkar människorna.

Växlingarna dem emellan ger upphov till det kosmiska drama som utspelas mellan ljuset och mörkrets krafter, maskulint & feminint, väst & öst eller yin & yang. Aztekerna var de gudomligheter som styrde himlarna 1,7 och 13(samtliga med udda nr.) Xiuhtecuhtli, Tonacatecuhtli respektive Ometeotl - dubbla maskulint/feminina skapelsegudar.

Etableringen av den trettonde himlens polariserade skapelsefält 1617, behärskat av "Två Gudar", innebar inledningen på nästan fyrahundra år av västerländsk världsdominans och en växande åtskillnad mellan jordens västliga och östliga kulturer.

Uppbyggandet av det brittiska imperiet började med etableringen av dess första handelsstation i Indien 1615 och pilgrimernas ankomst till Massachusetts 1620. Den senare kolonin skulle utvecklas till USA.

Ett antal fenomen som uppträdde kring den trettonde himlen - protestantismen, kapitalismen och vetenskapen - är i en medvetandemening också direkt kopplade till denna västerländska dominans. Lägg märke till att alla dessa fenomen är uttryck, för den vänstra hjärnhalvans aktivitet.

Ytterst är det denna dualitet, som första gången introducerades när den förste fadern reste världsträdet 3115 f Kr, som skapat det analytiska moderna sinnet.
Även om alla människor stått i resonans med den trettonde himlens globala skapelsefält så har detta gynnat just dem som bor i väst, eftersom ljuset framför allt har lyst upp denna hemisfär.

Vid början av den trettonde himlen skulle den franske filosofen och vetenskapsmannen René Descartes formulera en ny filosofi som man ibland brukar kalla för den kartesianska uppsplittringen.

Enligt denna så var det materiella och det andliga två helt åtskilda aspekter av tillvaron. Under de senaste årtiondena har Descartes mer eller mindre personligen blivit anklagad för denna åtskillnad av kropp och själ eller materia och ande.
Vad man dock bör inse är att Descartes inte skapade denna uppsplittring, som sedan under många generationer har tagits för given.

Det var världsträdet som skapade den. Descartes råkade bara vara den som elegantast formulerade en filosofi som uppstod på grund av den uppsplittring i varseblivningen som den trettonde himlens dominans skapade hos människorna.
Det är bara helt nyligen, som avigsidorna av detta seende för bredare grupper av människor har blivit tydliga. Vi ska senare förstå varför.

Detta osynliga kors och dess polariserande effekter på jordens medvetande fält, har hos människorna också skapat en inre känsla av otillfredställelse och en upplevelse av att inte vara hela.

Minnen av en tidigare helhet och myter om ett syndafall är nästan allmänt förekommande bland jordens forntida kulturer. Vi kan nu förstå att faderns resning av världsträdet vid början av den stora cykeln, i själva verket gav upphov till just ett sådant fall - en dualitet och en halvhet. På grund av detta uppstod också en tro på en Gud som var straffande och med vilken människan till viss del stod i konflikt.

Detta är kanske tydligast i Bibelns Gamla Testamente.

Vi kan alltså se det moderna sinnet, vilket skapats genom holografisk resonans med den trettonde himlen, som frukten av en process som inleddes med syndafallet, 3115 f Kr.

De forntida myterna om ett sådant fall: utkastandet av Adam & Eva från Edens lustgård i Bibeln, nedskjutningen av sju Macaw i Popol - Vuh, Seth och Osiris i Egypten eller Ask och Embla i Eddan, som ofta har framträdande roller för världsträdet eller "livets träd" är alltså metaforer för inledningen av en process, som faktiskt skedde på ett medvetande plan.

Det moderna sinnets "halvhet" är det slutliga resultatet av denna process. Eftersom det är halvt, domineras detta sinne av en känsla av att något är "fel".
Människan har på grund av detta halva sinne sällan haft ro att bara finnas till och letar i stället alltid efter sätt att förändras på eller hur den yttre verkligheten kan förändras.

Anledningen är att hälften av människans upplevelse, de egenskaper som förmedlades av den hemisfären, missgynnades och filtrerades bort av den stora cykelns yin/yang - fält.

Den fundamentala sanningen att jordens medvetandefält hade den grundläggande strukturen, tycks på någon nivå ha varit känd av alla forntida folk. Vi kan se det uttryckt t.ex. i symbolen för jorden som används i babylonisk (vanlig) astrologi, i solhjulet, det keltiska korset och i medicinhjulet i Nordamerika.

Trots att denna polaritet symboliserats i många olika kulturer och att man kan dra många paralleller mellan dessas olika mytologier, bör vi lägga märke till att Mayas tidräkning har något unikt att erbjuda.

Till skillnad t.ex från de kinesiska föreställningarna om yin och yang , så är Mayakalendern inte bara en abstrakt filosofisk princip.

På grund av de tidpunkter då de medvetandefält som genereras av världsträdet växlar, är exakt tidsbestämda, så är det nu uppenbart att yin/yang - filosofin har en verklighetsgrund. Denna grund utgörs av det vågmönster av ljus respektive dualitet, som skapar en spiralformad utveckling av den mänskliga kreativiteten.

Vågrörelsen är mycket användbar när det gäller att förstå den mänskliga historien och vår egen roll där i.

Det enda som behövs för att vi ska förstå denna vågliknande process och det kosmiska spelet mellan yin och yang - är att vi accepterar existensen av ett världsträd som svänger i enlighet med den rytm som Mayakalendern beskriver. Sanningen om Mayakalendern är att den beskriver perioderna för de pulser och vibrationer som utgår från världsträdet. Dessa bestämmer sedan det mänskliga medvetandets evolution.

När vi börjar använda oss av Maya tidräkning så framträder alltså en betydelsefull historisk vågrörelse. Det ställer oss inför ett val.

Om vi fortsätter att använda oss av astronomiskt baserade kalendrar så kommer vi att fortsätta att betrakta historien som en serie kaotiska slumpmässiga händelser. Om vi i stället väljer att använda oss av Maya kalendern så kommer vi att bli medvetna om mönster och konturer hos en kosmisk plan, som kan tjäna som vägledning för förverkligandet av det högre syftet med våra liv.

Källa: Mayakalendern -mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande
Författare: Carl-Johan Calleman

Anmäl
2009-03-30 00:05 #1 av: Gahella

Puttar upp den här så den inte försvinner. Jag måste smälta lite i taget så jag förstår bättre hur de tänker...


Anmäl
2009-03-30 11:24 #2 av: [Hukanson]

BB har du en tanke om att det finns inget utomjordiskt som inte har sitt ursprung i det jordiska ? Imponerande ansats att knyta ihop allt i ett perspektiv .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 11:28 #3 av: Cristine

Eller tvärtom..men jag tror på den iden.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-03-30 11:39 #4 av: [Hukanson]

Eller antingen eller eller både och .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 12:17 #5 av: BigBear

#2 -Det kan jag på sätt och vis tänka mig är en tänkbar hypotes, Hukansson. Men jag vill inte torgföra det som varande min absoluta sanning eller ledstjärna. Det finns flera möjligheter i det resonemanget om du funderar lite.....Cool

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.