Artiklar

Mayakalendern

2009-03-28 15:28 #0 av: BigBear

Mayakalendern har ju många hört talas om. Många vet inte mycket om vad den egentligen handlar om, och ingen kan väl säga något med 100% säkerhet. Själv är jag seriöst intresserad av kalendern sedan många år och vad den egentligen innebär enligt de tolkningar som gjorts och görs av olika experter och andra uttolkare. Jag har även mina egna tolkningar som har sin grund i Carl-Johan Calleman med fleras forskning, Här inleder jag nu en liten artikelserie angående detta. Detta är del 1.

MAYAKALENDERN - Vad är det?

Mayakalendern

Mayakalendern består egentligen av flera olika kalendrar från olika delar av mayakulturen som sedan samverkar i cykler. Skaparna av kalendern hade ett cykliskt sätt att se på tillvaron även om de själva befann sig i en punkttillvaro (fysisk tillvaro här och nu.

Den grundläggande tidsräkningen kallas "the long count" (den långa räkningen eller "era", och just den period av "den långa räkningen" som vi nu är inne i påbörjades troligen (enligt arkeologer och tolkare) som den 12 augusti 3114f.Kr och avslutas den 22 november 2011. En "Era" är ungefär 5200år lång enligt maya.

Här följer en kort förklaring av de andra typerna av tidscykler som beskrivs i kalendern:

1.) Tzolkin
Den grundläggande cykeln som styr de andra. Består av en runda på 260 dygn. Indelad i 13 delar med 20 dygn i varje.
Ett Tzolkinår har 13 månader med 20 dygn.

2.) Haab
Jordbrukskalendern som beskriver jordens kretslopp runt solen. Mayaindianerna beräknade varvet med 4 decimaler långt före oss i

västvärlden.
Ett Haabår har 18 månader med 20 dygn plus 5 dygn av tomhet.

3.) 13 himlar
Gudar eller energier som styr delarna i Tzolkinrunadan.
9 Medvetandeutvecklingsnivåer
Kallas även undervärldar och beskriver medvetande-utvecklingen i världen. Varje nivå består av 13 himlar.
Vi befinner oss nu i mitten av den 8:e nivån.

4.) 20 Dagenergier
Varje dag har en speciell energi som symboliseras av ett dagtecken.

Om man vill ta reda på exakt hur Mayakalenderns olika tidscykler funkar är det nog smartast att googla och läsa på de olika sajterna som tar upp detta. Auktoriteterna på området är ju den svenske Carl Johan Calleman (som dock skriver det mesta på engelska). Hans sajt finns HÄR.

Men det finns mängder av andra sajter om detta ämne, här är en på svenska: http://www.mayakalendern.se/ Min egen uppfattning/förståelse av det hela är att just nu pågår en frekvenshöjning (medvetandehöjning) på jorden som gör att många människor (långt ifrån alla) blir mer och mer andligt medvetna (upplysta). Denna höjning sker i de cykler som är beskrivna i kalendern.

Detta tros kulminera den 22 november 2011 då mayakalendern tar slut och då ska vi ha uppnått så kallad "GalaktiskSynkronisering" Exakt vad detta innebär vet man inte, men teorierna är att vi kommer att ta ett kvantsprång framåt i människans evolution. Kanske kommer vi att leva i fler dimensioner och ha kontakt med andra världar och civilisationer, eller rentav även en öppen och naturlig kontakt med astralvärldarna. Vi får väl se hur det blir med det....

Under perioden 1992 till 2012 (2011), har vår jord gått in i den sista perioden i den Stora Cykelns sista fas. Enligt Maya var detta en väldigt viktig period innan den Galaktiska Synkroniseringen - de kallade det för Jordens Regenererings-period. Under denna period, kommer Jorden uppnå fullständig rening. Därtill, efter Jordens Regenererings-period, kommer jorden att gå bortom Galaktiska Balkens gräns, och gå in i en ny fas av Galaktisk Synkronisering

Från nutida mänskliga vetenskaplig utgångspunkt är dessa idéer verkligen otroliga. Det är möjligt att Maya talade om Vintergatans Principer, medan vår rådande vetenskap och teknologi inte än har nått bortom solsystemet. Som det kinesiska ordspråket lyder, detta är som att "sommarinsekter inte kan beskriva vinterisen". Vårt mänskliga släkte är oändligt litet i detta vidsträckta universum; det kosmiska fenomenet som Maya-kalendern har avslöjat är verkligen värd en seriös undersökning från dagens människor.

Under perioden mellan 1992 till 2012 i Maya-kalendern (de sista tjugo åren av den Stora Cykeln), hur genomgår jorden "rening" och hur "uppdaterar" den sig själv? Maya lämnade inga detaljerade förklaringar. Först, låt oss begrunda vad "rening" är för något. Rening är att sålla bort förvanskade (korrumperade) substanser och behålla de friska. Ta en titt på dagens Jord, från ekologin till människornas moral, det har redan degenererat till ett väldigt korrupt tillstånd. Drivet av mänskliga egenintressen och ändlös girighet, blir Jordens ekosystem och ekologiska balans i all oändlighet ödelaggda av människor - till den grad att kriser är det förhärskande. Emellanåt är det lika skrämmande att märka den andliga föroreningen för det mänskliga samhället, ett resultat som varje individ bidragit till. Vi är alla ögonvittnen till detta. Trots att mänskliga samhällen stiftar lagar, utan avhållsamheten från kodexen för mänskligt uppförande och moral kan lagarna bara tjäna till att skrapa på ytan av dessa problem. Jorden behöver verkligen rening, och den mänskliga moralen behöver än mer rening. Annars kommer mänskliga släktet till slut förstöra sig själv.

Med inledning 1992 har Jorden gått in i vad Maya kallar Jordens Regenererings-period. Under denna period kommer Jorden bli "renad", likväl andligheten av dess mänskliga invånare. De korrupta substanserna kommer bli eliminerade och de positiva friska substanserna kommer att behållas, vilket så småningom kommer bli synkroniserat med Vintergatan. Detta är Vintergatans ofrånkomliga lag av de säsongsbetonade rörelserna som avslöjats av det mystiska Maya-folket. Det är lika oundvikligt som de fyra årstiderna på Jorden.

Därför kan vi dra slutsatsen att, under denna period, borde mänskliga samhället erfara många exempellösa händelser relaterade till reningen och uppgraderingen av den mänskliga naturen. Verkligheten är överensstämmande med denna förutsägelse. Människor har upptäckt att idag, vid en tid då mänskliga samhällen befinner sig i ständigt moraliskt förfall, har "andligheten" (New Age), som möjliggör upphöjningen av mänskligt sinne och kropp, spridits snabbt och vitt i varje del av världen på så kort tid som på sju till åtta år. Genom kontinuerlig kultivering av både kropp och sinne, kan aktivt utövande "andlighet" uppnå ändamålet med att ersätta de mänskliga cellerna med högenergisubstans för att assimilera till den kosmiska naturen och "återvända till ens sanna jag". I ljuset av den "Stora Perioden"-teorin från Maya-kalendern, är den förhöjda andlighetens uppkomst på intet sätt slumpartad, utan en möjlighet som den kosmiska evolutionen bär med sig.

Det kan vara Guds vilja att Maya-kalendern inte borde komma bort i mänsklighetens historia och borde återupprättas och tydas av moderna människor. Maya-kalenderns existens bidrar med ännu ett avslöjande till mänskligheten. Hur som helst återstår det att se huruvida människor, förbryllade av deras koncept som är formade efter deras födelse, kan bryta sig igenom de barriärer för att vakna upp och fullt förstå den ultimata sanningen som överträffar omfattningen av vår kunskap."

Ljus & Kraft tillönskas mänskligheten i den kommande tiden!

®Jerry Nybom 2009

Anmäl
2009-03-28 17:30 #1 av: BigBear

Hejsan alla intresserade!
Jag har gjort en liten insikt för min egen del som gäller det rådande mayaåret och dess energier.

De energier som gäller enligt mayakalendern fram till nov-2009 har ju rubriken "Pånyttfödelse och Blomstring" och är ju en till synes väldigt positiv period. Och jag tror också att den verkligen ÄR positiv i slutänden. Men just nu, under den första halvan av perioden så handlar det om ju "Pånyttfödelse". Och alla (speciellt ni kvinnor förstås) vet ju att ge födelse eller att födas inte är någon lätt och smärtsam process. Utan tvärtom så kan det upplevas som det värsta man någonsin upplevt, och många känner det som att de inte kommer att klara av det, utan att dö på kuppen av smärta och vånda/rädsla.

Pånyttfödelsen som kalendern talar om är just detta. Precis som det ofödda barnet och modern så har vi faktiskt inget val. Barnet måste ju födas och komma ut ur moderns kropp, såväl som att modern måste föda fram det lilla barnet.

Jag har i min enfald trott att vi skulle uppleva detta år som enbart positivt. En glassig resa till förändring och upplysning för oss själva och våra medmänniskor.
VOJNE, så fel jag hade!

Nu har jag själv förstått och tvingats in i denna transformationsprocess som gäller just mig och ingen annan. Och det är så smärtsamt så det känns som jag inte vet om jag kommer att överleva och klara det. Men jag måste försöka, jag kan inte välja. Det kommer INGEN att kunna.
Och det känns väldigt otäckt på ett sätt. Men sant och nödvändigt på ett annat sätt.

Jag har ju mycket att ta itu med i mitt liv. Men det har de flesta andra också.

Jag önskar er lycka till på er egen resa till pånyttfödelsen. Var inte rädda, det kommer att gå bra till slut. Bara ni är ärliga mot er själva och andra människor. Göm er inte bakom fasader och masker. Det kommer inte att skydda er/hjälpa er i all fall. Släpp kontrollen och låt processen ha sin gång.

Det kommer att bli en fantastisk utveckling för er alla, det har redan startat för mig. Fast än så länge har det mest varit oerhört jobbigt och smärtsamt...... Men det ska bli bra varefter har jag fått höra från "dem däruppe"....*L*

Kramen / Jerry

Anmäl
2009-03-28 17:33 #2 av: BigBear

Mera mayan till folket:
Ja, det är ju så att vi har ju hela tiden med oss alla de undervärldar, himlar (dagar & nätter) som varit tidigare. Alla de energier och de utvecklingsnivåer som de medfört i sin tid finns ju fortsatt med oss fram till den 28/10 år2011.

Så vi har ju hela tiden möjlighet att VÄLJA att använda oss av de tidigare energierna i olika sammanhang, både i stort och i smått. Det är ju därför vi fortfarande ser mycket elände, negativa händelser, krig, sjukdomar och all slags mänsklig "ondska". Vilket inte är helt lätt att förstå naturligtvis...... :(

ALLA de nio undervärldarna med sina 9 x 13 himlar pågår ju fram till 28/10-2011.

Så även om vi har fått in en ny mayahimmel (dag/natt) med positiva energier så gäller det ju att använda sig av de nya möjligheterna också, och att tillåta sig att leva i dem. Du har ju som gudomlig skapelse (alltså människa) alltid din egen fria vilja (som är universums högsta lag/kraft) att välja en tidigare och kanske "negativare" energi.

Allt beroende på vad just DU väljer i DITT liv!

Denna fria möjlighet har vi ju alla, åtminstone fram tills 28/10-2011 då samtliga undervärldar slutar och uppgår i den nionde Universiella undervärlden. Det som tros ska hända då är att vi får en kraftig medvetandehöjning och att vi uppgår i den femte dimensionen (vilket troligen handlar om att vi bland annat kommer att få tillgång till ett högre kosmiskt vetande och kanske öppnar sig delar av astralvärldarna för oss.) Vi får väl se hur det blir!

Spännande är det i varje fall!

Kram & ljus
/Jerry

Anmäl
2009-03-28 18:46 #3 av: lykkan

tack för mycket intressant läsning...kanske är earthhour 28 mars en viktig timme för mänsklighetens fortsatta vara eller inte vara..

Anmäl
2009-03-28 20:15 #4 av: enola

Oj oj, mycket mustig information, får sätta mig in i detta lite senare. Läste dock Barbara Hand Clows "Mayakalendern" och liknande information.

Anmäl
2009-03-28 20:34 #5 av: BigBear

#4- Ja, jag klippte till med allt jag hade färdigskrivet som jag lagt på andra forum.

Barbaras böcker är bra även om jag inte överenstämmer med allt hon skriver förstås. Men så är det ju alltid....när man är en "Homo Sapiens" (tänkande människa) typ! Skrattande 

Men hon skriver rätt bra och lättförståeligt om kalendern, så det är helt klart läsvärt!

#3 - EarthHour eller inte...Allt vad vi gör nu i denna tid är mycket viktigt. Både för oss själva som individer och för hela mänskligheten.

Vi är våra egna skapare nu och vi behöver inte bry oss om det som vi tycker är fel eller inte passar just oss. Men vi ska därför inte döma de som är meningsmotståndare eller inte vill följa samma väg som oss. De ska gå sin egen väg nu!

Det ska alla göra!

"JAG ÄR"

"DET FINNS BARA NU - TIDEN FINNS INTE"

Namaste

/ Jerry

 

Anmäl
2009-03-30 00:15 #6 av: Gahella

Ja vi kan välja motståndets väg, eller flexiblitetens väg i mångt och mycket. Min erfarenhet är att ju mer motstånd jag gör, desto större smärta. Att vara i glädjen, men också i sorgen och gråta är mycket viktigt att våga vara i och möta i sig själv nu...


Anmäl
2009-03-30 01:20 #7 av: BigBear

#6 - Yes Gahella! Alla känslor är tillåtna. Och de är ju en viktig del av DIG och MIG.

Varför skall vi människor förställa oss och låtsas att vi inte har hela spektrumet av känslor (även de som kan uppfattas som jobbiga eller negativa) ?? Oskyldig

Helt Obegripligt Faktiskt!

För i slutänden, när du dör så måste man ju vara den man är i alla fall!

Då handlar det ju bara om DIG själv! Då står det mellan DIG och GUD!

Allt annat saknar helt betydelse egentligen....... Så varför inte vara den man verkligen är? I sanning en gudomlig skapelse, som också är en del av SKAPAREN.......

 

 

Anmäl
2009-03-30 23:11 #8 av: Gahella

Ååå vicken go kram! Vara sig själv och vara naturlig i alla sammanhang, vinner alltid i längden:) Kramar tillbaka!


Anmäl
2009-03-31 00:22 #9 av: [Hukanson]

Hiohola , skulle du vilja förtydliga punkten 3) tack .

 Är det 9 medvetandenivåer på varje Dag/Natt   eller är det en Dag/Natt på varje medvetandenivå ??

Minns President Kennedys ord : Detta är inte början , inte heller slutet , det är slutet på början .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-31 04:25 #10 av: Aldebaran

Ehhh Hukanson..  Det var Winston Chruchill.
Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-31 04:30 #11 av: Aldebaran

   Sir Winston Churchill....    Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-31 04:56 #12 av: BigBear

#9 - Nej Hukansson!

De 9 medvetandenivåerna är det som även kallas "Undervärldarna".

Och nu är vi i den näst sista som är "Den Galaktiska Undervärlden".

 I var och en av dessa nio undervärldar (eller Himlar) så delas de upp i 7 dagar och 6 nätter (alltså 13 delar). Dagarna och nätterna är alltså underavdelningar i de nio olika undervärldarna (Himlarna).

Det som inträffar den 11/2 2011 är att vi då går in i den sista av dessa 9 Undervärldar/Himlar/Medvetandenivåer. Och det är den Universiella undervärlden som sägs medföra Transformationen till Kosmiskt medvetande.

Och den Undervärlden slutar den 28/10-2011.

Sedan påbörjas hela den långa cykeln på nytt, men delad med faktor 20 vilket innebär att hela cykeln med ytterligare utveckling av våra medvetandenivåer kommer att gå i rasande fart fram till den 18 oktober 2012 (några säger att det är den 23 december 2012)ALLA Undervärldar och dess energier manifesteras på en och samma gång, alltså samtidigt.

Detta sker då för första gången sedan människan kom till jorden och ingen vet säkert vad det kommer att innebära i realiteten.

Hoppas att ni fattar vad jag menar!

/ Jerry

 

Anmäl
2009-03-31 13:12 #13 av: Cristine

Det ska bli intressant att uppleva vad det än nu  blir!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-03-31 13:32 #14 av: Gahella

Ja precis Cristine;)

Aldebaran, vet du om att du har hela smileys central med dig?


Anmäl
2009-03-31 16:29 #15 av: [Hukanson]

Men detta att det går så rasande fort den sista gången betyder det att det är ajöss och goodbuy sedan eller börjar allting om igen med en ny 5000 års period ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-31 19:31 #16 av: Aldebaran

Mmm jag tror att det är en misstolking, vi har vårt att utvecklas mot och det ingår i den stora planen och den går inte så rasande fort...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-31 20:30 #17 av: Cristine

Man kan ju hålla på att gissa i det oändliga och ändå inte få något svar förrän den dagen är kommen.Tungan ute

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-03-31 20:39 #18 av: BigBear

Den som lever får se.....och även de som dör får  ju också se!

Så ingen förblir ovetande! Oskyldig

Eller som en berömd artist sa:

"Alla får påsar" Obestämd

Anmäl
2009-03-31 22:19 #19 av: [Hukanson]

Hur man kan studera Mayakalendern utan att vilja få ett svar på en sådan fråga .....vad är det för snack om död ??

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-04-01 01:16 #20 av: BigBear

Man kan inte få alla svar man vill alltid!

Vad man vill är en sak och vad man får är en annan. Oskyldig

Om jag kunde det skulle jag väl få nobelpriset eller nåt.....

Och snacket om död....alla ska vi ju dö, eller hur? Men eftersom jag är verksam som spiritualistiskt medium och faktiskt kommunicerar med avlidna personer till för mig okända anhöriga till dessa. Och dessutom tror jag starkt på en oändlig reinkarnationskedja. Det jag menade var att det kvittar om man dör för att man får ändå se hur det går med 2012 och allt annat som sker med jorden. Om man bryr sig efter att man kommit till andra sidan alltså!

Vilket inte alls är säkert, eftersom man släpper sitt ego och har helt andra insikter och behov "over there". Då har man inte den driften att behöva "veta" allt. Det blir ointressant att käbbla med andra om vad som stämmer, är rätt eller fel eftersom sådant tänkande helt enkelt inte finns där. Och behöver inte finnas heller eftersom det inte fyller något syfte när du är den du verkligen är..........

"JAG ÄR" .....typ!Cool 

Anmäl
2009-04-01 01:28 #21 av: [Hukanson]

Att veta eller inte veta det är frågan . Kanske noblare att veta . Levande alltså. Jodå allt tar sin tid . För somliga tar det mycket lång tid . Men det måste ändras nu det får inte ta för lång tid. Det ligger i sakens natur att när man vänder pannkakan så måste hela kakan vändas på en gång . 

Almanackan kommer att finnas kvar . Sen kan man fortsätta med en överkalender - men hur den ska se ut blir ju en profetisk skrift om framtiden som bara de gudar som ÄR kalendern vet , om de fortfarande vill erkännas som xisterande i denna världen .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-04-01 02:05 #22 av: BigBear

#21 - Tror att vi saknar behov av kalendrar i framtiden.....vi skiter nog i att ha sådana försök till kontroll av det som inte kan kontrolleras. Det är inte funktionellt och därför behövs det inte framöver....

Man äter när man är hungrig, arbetar och älskar när man vill, sover när man är trött o.s.v. Kort sagt så följer man livets rytm och kroppens behov utan att fundera så mycket på det, tror jag iaf. Tyst 

Anmäl
2009-04-01 02:14 #23 av: Aldebaran

tror jag är bäst att tillägga ja  Flört

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-01 02:23 #24 av: Gahella

Tror jag med! Att vara medvetet närvarande i nuet kommer vara det rådande tror jag.


Anmäl
2009-04-01 02:29 #25 av: Aldebaran

är inte det rådande nu idag då?

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-01 03:02 #26 av: BigBear

#24 - Yes Gahella, så blir det nog! Oskyldig

#25 - Näää inte precis va? Foten i munnen Eller?

Anmäl
2009-04-01 03:14 #27 av: Aldebaran

Mmm det tycker jag ju allt...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-01 13:06 #28 av: Gahella

VA... #25?! Om fler vore det, skulle det väldigt annorlunda ut!!

Det finns nog en klick som är det, resten går i sömnen, typ....


Anmäl
2009-04-01 19:49 #29 av: Aldebaran

Mmmm det beror på att det finns en klick som är lite före, alla ingår i den stora gudomliga planen ändå.. Det blir stopp för dom som ligger före om dom inte vackert vänder om och hjälper människor fram.. Peronlig utveckling kommer att ha sin gräns, nu gäller det den stora individuella utveckling dvs Själen/monaden som skall utvecklas oc då är det uteslutande "tjänande av andra" som räknas. Med detta menar jag inte "master and servant" utan tjänande av din nästa utan minsta tanke på egen vinning/belöning i någon form. denna lilla klick är inte där heller så den kan inte slå sig för bröstet i mina ögon.. Personlig utveckling som alla pratar så varmt om nu för tiden kommer att utvecklas till något annat. Jag tror nog det är den brytpunkten som eran kalenser i denna tråd kanske till en del kan handla om...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-01 20:43 #30 av: Ewerhof

Och jag ser fram emot kommande delar i ämnet... Skrattande

Anmäl
2009-04-01 20:53 #31 av: Cristine

Man måste ju börja med sig själv, sedan kommer resten. Om jag inte förstår mej själv hur kan jag då förstå andra.Tungan ute

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.