Artiklar

De Nio Insikterna enligt Mayan

2009-03-28 17:48 #0 av: BigBear

De nio insikterna som är grundläggande i den kommande processen.

Detta kommer från ett gammalt manuskript från Mayaindianernas tid, vilket innehåller nio insikter som mänskligheten skall uppnå inför den pågående medvetande/frekvenshöjningen.

DE NIO INSIKTERNA
Som människan nu kan uppnå


DEN FÖRSTA INSIKTEN

Känner du dig rastlös, orolig eller otålig? Du är inte ensam - alla börjar söka mera mening i sina liv. Börja ge mera uppmärksamhet åt det till synes "slumpmässiga sammanträffanden" - märkliga händelser som känns som om de var avsedda att inträffa/uppträda. De är egentliga händelser som har ett samband med varandra och genom att följa dem börjar du färden mot att finna en andlig sanning.

DEN ANDRA INSIKTEN

Betrakta vår kultur utifrån dess rätta historiska sammanhang. Första hälften av det gångna årtusendet tillbringade vi under kyrkans herravälde - under den andra hälften ägnade vi oss åt att utveckla en materiell och bekväm tillvaro. Nu , i slutet av detta årtusende har vi uttömt (möjligheterna i) denna inriktning av våra liv. Vi är redo att upptäcka livets yttersta syfte och ändamål.

DEN TREDJE INSIKTEN

Börja bli bekant med den subtila energi som finns i allt. Genom övning kan du lära dig att se auran kring allt levande och att sända din egen energi till ett objekt för att ge det mera kraft och styrka.

DEN FJÄRDE INSIKTEN

En omedveten tävlan/konkurrens om att få/ha mest av energin, ligger till grund för alla konflikter. Genom att dominera över eller manipulera andra kan vi få mera av den energi som vi tror att vi behöver (tillskansa oss). Vi får helt klart "en kick" (av energin) men båda parter skadas genom/av konflikten.

DEN FEMTE INSIKTEN

Nyckeln till att övervinna konfliktbeteendena i vår värld är den "mystiska upplevelse" som är tillgänglig för alla. Genom denna finner vi att vi inom oss har en källa varifrån vi kan få all den energi vi behöver. För att ge näring åt (d v s odla) denna mystiska aspekt och kanalisera fram mer energi kan vi ge uppskattning åt det som är vackert i vår omgivning och vi kan då låta oss bli fyllda av kärlek.

DEN SJÄTTE INSIKTEN

Trauma från vår barndom blockerar vår möjlighet (förmåga) att helt och fullt uppleva/erfara det mystiska (och minskar därmed vår tillgång till den önskade energin). Alla människor tenderar - beroende på deras erfarenheter under sin uppväxttid - att välja ett av fyra beteendemönster:

Hotaren - stjäl energi från andra genom att hota dem.

Utfrågaren - stjäl energi från andra genom sitt dömande och frågande.

Den upphöjde drar till sig uppmärksamhet (och därmed också energi) genom att vara reserverad.

"Stackars lilla jag" får oss att känna oss skyldiga och ta ansvar för dem (och sålunda ge dem energi).

Gör dig medveten om de skeenden i din familj som gav upphov till ditt beteendemönster - därefter är du fri att kunna fokusera dig på ditt fundamentala livsspörsmål, vilket gäller hur du kan (om) skapa ditt liv till att bli en syntes - på en högre nivå - av dina föräldrars liv.

DEN SJUNDE INSIKTEN

När du väl avvecklat dina trauma kan du bygga upp din energi genom kontemplation och meditation och fokusera på ditt fundamentala livsspörsmål samt börja rida på en stadig ström av drömmar, intuitiva impulser och sammanhängande sammanträffanden vilka tillsammantagna leder dig i din egen utveckling och omvandling.

DEN ÅTTONDE INSIKTEN

Denna utveckling av dig själv kan du inte göra ensam, så börja använda den nya etiken för samspel människor emellan vilket går ut på "att lyfta" dem som korsar din väg. Tala med människor som spontant tar ögonkontakt med dig. Undvik ömsesidigt beroende relationer. Var tillgänglig för folk. Uppmärksamma andra på deras beteendemönster när de söker få/ha kontroll över dig och de situationer som du befinner dig i. När du ingår i en grupp, tala då när anden (ditt högre jag) - i stället för ditt ego - aktiverar dig.

DEN NIONDE INSIKTEN

Din uppgift här är att utveckla till att gå vidare till nästa dimension. Minskande befolkningstal (som ett resultat av minskat födelsetal) och flera urskogar kommer att hjälpa oss att vidmakthålla vår energi och snabba på vår utveckling.

Tekniken kommer att uträtta det mesta av arbetet. Allt eftersom vi börjar värdera andliga insikter alltmera kommer vi att ge pengar till dem som ger oss dessa och detta kommer så småningom att helt ersätta marknadsekonomin och vårt behov av att ha en avlönad anställning. Vi kan koppla upp oss till Guds energi på ett sådant sätt att vi blir ljusvarelser och kan gå rakt in i himlen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

EFTERTEXT:
Puh! Så har vi kommit till slutet, och jag hoppas att ni som läsare nu skall ha fått en djupare förståelse för de Nio insikterna och därmed förstå vilket kunnande Maya- indianerna hade.

Kunskaper och insikter om livet som för dom var helt naturliga men för oss idag levande svårbegripliga. Jag hoppas att ett ytterligare steg till ett andligt uppvaknande i och med denna redogörelse har fullbordats.

Må era andliga strävanden bära frukt om insikten att livet är underbart, och full av mystik. Öppna era sinnen och låt ljuset flöda, när så sker då ska visdom ersätta mystik.

Landets ledning (Peru) ville inte att detta skulle komma till allmänhetens kännedom och satte därför igång med en klappjakt på alla som kommit i kontakt med manuskriptet, antingen till någon del eller till dess helhet.


James Redfield som bor i Alabama USA och var en av dom som deltog i jakten på detta manuskript, det i sin tur resulterade i att boken som på Svenska heter "Den nionde insikten" blev till. Den nionde insikten uppnås i boken i "The Celestine Ruins". De personer (från väst) som varit de ledande karaktärerna i hela historien samlas där och finner meningen med det hela (insikterna 1-9) nämligen att på ett sådant sätt kunna utveckla sig (mentalt och emotionellt - och med hjälp av dessa insikter) att de uppnår en förhöjd medvetandefrekvens varigenom de blir osynliga för andra, denna upplevelse leder dem till en insikt att Maya- indianerna såsom ras lyckades med detta och sålunda bara försvann (d v s blev osynliga för andra) och gick in i en "Celestine" tillvaro d v s himmelriket!

®Jerry "BigBear" 2009*MMVIX*©

Anmäl
2009-03-28 18:40 #1 av: cillaj

 

Oj, det va länge sen jag läste dessa böcker.

 

Anmäl
2009-03-28 19:10 #2 av: Cristine

Tack Jerry!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-03-28 19:35 #3 av: Gahella

Tack vännen, dessa är bra påminnelser!


Anmäl
2009-03-29 14:40 #4 av: [Hukanson]

Jättebra BB nu finns det en tråd med Maya-mat för alla hungriga . Jag tillhör dem som "växt upp" med boken utan att läsa den så det är jättebra att få massor av citat från de angelägna insikternas bok i dessa de sista dagarna .

Visste ni förresten att Herren betraktar amerikas indianer som naturliga judar enligt kyrkans skrifter .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-29 15:01 #5 av: Cristine

Har jag aldrig hört förut!Förvånad

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2009-03-29 15:17 #6 av: Gahella

Hur menar du då Hukansson?


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.