2016-11-02 19:00 #0 av: Huygens

I samband med att meteorer faller ner mot jorden, kan även något annat hittas på marken som på engelska kallas Star Jelly, stjärngelé.

Man har hittat Star Jelly i samband med meteorfall i många hundra år. En av dom första kända redogörelserna i skrift kommer från 1300-talet. Stjärngelé kommer ofta i små bollar eller klumpar. Vid enstaka tillfällen har folk rapporterat influensaliknande sjukdom i några veckor efter att ha varit i kontakt med stjängelé.

Den vetenskapliga forskningen visar lika stort intresse för stjärngelé som för Hessdalsljusen och då stjärngelé är mer ovanligt blir det nästan aldrig undersökt av forskare.

Den stjärngelén som undersökts påstås (ibland) inte innehålla DNA, men vi vet ju inte vad myndigheterna vill mörka. Vid ett tillfälle 1994 i Oakville, Washington, USA, innehöll Star Jelly mänskliga vita blodkroppar (2 min).

.

År 1950 hittade polisen i Pennsylvania, USA, en geléklump som var 2 meter bred och 30 cm tjock, som låg och darrade på marken. När polisen försökte plocka upp klumpen, föll den sönder och blev till ett skum som försvann.

En kvinna hittade en mängd lila geléklumpar (2 min) i Arizonaöknen, USA. Intresset från vetenskapsvärlden: Intet.